Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in alle EU-landen, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland. U moet zich wel houden aan de lokale parkeerregels.

Er zijn drie soorten kaarten.

Bestuurderskaart

 • U kunt minstens een half jaar niet verder dan 100 meter zelfstandig lopen. Ook niet met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken. 
 • U kunt zelf auto rijden.

Passagierskaart 

 • U kunt minstens een half jaar niet verder dan 100 meter zelfstandig lopen. Ook niet met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken. 
 • U kunt niet zelf auto rijden. U hebt continu de hulp van een bestuurder nodig.

U kunt ook een combinatie van een bestuurderskaart en een passagierskaart aanvragen. Bijvoorbeeld als u blijvend in een rolstoel zit.

Instellingenkaart 

Het bestuur van een instelling waar mensen met een beperking verblijven, kan voor het vervoer van de bewoners een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen.

Parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart is vrijgesteld van parkeerbelasting indien er sprake is van:

Parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart. Hierbij dient de gehandicaptenparkeerkaart duidelijk leesbaar en op een zichtbare plaats, bij voorkeur op het dashboard, in het voertuig te zijn geplaatst. Daarnaast moet daarbij met behulp van een parkeerschijf de starttijd van het parkeren aangegeven worden in verband met de maximale parkeerduur.
 

Wat moet ik doen?

 • U vraagt de gehandicaptenparkeerkaart aan bij de gemeente.
 • Een medische instantie onderzoekt uw lichamelijke beperking. De gemeente bepaalt welke instantie dit doet.

Wat moet ik meenemen?

 • Uw geldige identiteitsbewijs
 • Een recente pasfoto die voldoet aan de pasfoto-eisen
 • Bewijs van medisch onderzoek

Hoe werkt het?

 • De parkeerkaart staat op naam van een persoon.
 • De parkeerkaart staat niet op kenteken. U kunt de kaart voor elke auto gebruiken.
 • De parkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig.

Wat kost het?

 • Gehandicaptenparkeerkaart bij een aanvraag of vervolgaanvraag waarbij keuring is vereist: € 69,90
 • Gehandicaptenparkeerkaart duplicaat of vervolgaanvraag zonder vereiste keuring: € 29,45

Heeft deze informatie u geholpen?