Edwin Helvrich, PvdA

Functie: Fractievoorzitter PvdA

Adres: A.S. Talmastraat 65, 8862 WT Harlingen

Telefoonnummer: 0517-234364

E-mailadres: e.helvrich.pvda@harlingen.nl

Website: harlingen.pvda.nl/(externe link)

Nevenfuncties

 • Leraar aardrijkskunde en geschiedenis RSG Simon Vestdijk

Jacqueline Huizenga, PvdA

Functie: Gemeenteraadslid PvdA

Adres: De Rietgans 30, 8862 LT Harlingen

Telefoonnummer: 06 25380262

E-mailadres: j.huizenga.pvda@harlingen.nl

Website: harlingen.pvda.nl/(externe link)

Nevenfuncties

 • HR-medewerkster Astra Faam BV
 •  

Welmoed Konst, PvdA

Functie:Gemeenteraadslid PvdA

Adres: 

Telefoonnummer: 06 22733507

E-mailadres: w.konst.pvda@harlingen.nl

Website: harlingen.pvda.nl/(externe link)

Nevenfuncties

 • Docent SVPO Tjalling Koopmans college Hurdegaryp
 •  

Bartele Boersma, PvdA

Bartele Boersma, raadslid PvdA

Functie: Gemeenteraadslid PvdA

Adres: Oosterstraat 27, 8861 GE Harlingen

Telefoonnummer: 06 45315291

E-mailadres: b.boersma.pvda@harlingen.nl

Website: harlingen.pvda.nl/(externe link)

Nevenfuncties

 • Procesregisseur bij bouwbedrijf Lont in Sint Annaparochie 

Belinda Holwerda, Harlinger Belang

Belinda Holwerda, Fractievoorzitter Harlinger Belang

Functie: Fractievoorzitter Harlinger Belang

Adres: 

Telefoonnummer: 06 48420432

E-mailadres: b.holwerda.harlingerbelang@harlingen.nl

Website: www.harlingerbelang.nl/(externe link)

Nevenfuncties

 • Manager Wonen en Zorg, Kwadrant Groep
 • Vice voorzitter Provinciale Klachtencommissie Woningcorporaties Fryslân (PKWF) (onbezoldigd)

Ida Soolsma-Boomstra, Harlinger Belang

Ida Soolsma, raadslid Harlinger Belang

Functie: Gemeenteraadslid Harlinger Belang

Adres: Oostmeep 81, 8862 DS Harlingen

Telefoonnummer: 06 16925890

E-mailadres: i.soolsma.harlingerbelang@harlingen.nl

Website: www.harlingerbelang.nl/(externe link)

Nevenfuncties

 • Geen nevenfuncties

Lisa Ligthart, Harlinger Belang

Functie: Gemeenteraadslid Harlinger Belang

Adres: Heiligeweg 12, 8861 EA Harlingen

Telefoonnummer: 06 41924613

E-mailadres: lj.ligthart.harlingerbelang@harlingen.nl

Website: www.harlingerbelang.nl/(externe link)

Nevenfuncties

 • Zelfstandig ondernemer Praktijk 12 
   

Reynold Bontes, CDA

Functie: Fractievoorzitter CDA

Adres: Gerben Oswaldstraat 17, 8861 TV Harlingen

Telefoonnummer: 06-82308432

E-mailadres: r.bontes.cda@harlingen.nl

Website: www.cda.nl/harlingen/(externe link)

Nevenfuncties

 • Adviseur en eigenaar Van Campen Dijkstra Harlingen

Sietse Zoodsma, CDA

Functie: Gemeenteraadslid CDA

Adres: Westmeep 13, 8862 DP Harlingen

E-mailadres: s.zoodsma.cda@harlingen.nl

Website: www.cda.nl/harlingen/(externe link)

Nevenfuncties

 • Bewindvoerder bij BewindPlus Friesland (medevennoot)
 • Trainer bij voetbalvereniging Zeerobben (onbezoldigd)
 • Nazorger vogelwacht Harlingen/Kimswerd (onbezoldigd)
 • bestuurder/mede eigenaar VOF Het bedrijf Leeuwarder Opslag

Wim Wassenaar, CDA

Wim Wassenaar, raadslid CDA

Functie: Gemeenteraadslid CDA

Adres: Julianalaan 19, 8872 NL Midlum

Telefoonnummer: 06 51176714

E-mailadres: w.wassenaar.cda@harlingen.nl

Website: www.cda.nl/harlingen/(externe link)

Nevenfuncties

 • Zelfstandig ondernemer Akkerbouw
 • Lid Gebiedsplan Noordwest Friesland

Gerrit-Jan de Vries, VVD

Functie: Fractievoorzitter VVD

Adres: Voorstraat 3A, 8861BC Harlingen

Telefoonnummer: 06 15292692

E-mailadres: g.devries.vvd@harlingen.nl

Website: harlingen.vvd.nl/(externe link)

Nevenfuncties

 • Zelfstandig ondernemer diverse financiële opdrachten
 • Bestuurslid Bedrijvencentrum Oostpoort (onbezoldigd)
 • Bestuurslid Bluesvereniging Midlum (onbezoldigd)

Marcel Touwslager, VVD

Marcel Touwslager, raadslid VVD

Functie: Gemeenteraadslid VVD

Adres: Gerben Oswaldstraat 38, 8861 TX Harlingen

Telefoonnummer: 06 53289529

E-mailadres: j.touwslager.vvd@harlingen.nl

Website: harlingen.vvd.nl/(externe link)

Nevenfuncties

 • Zelfstandig ondernemer binnenvaart
 • Voorzitter Roeivereniging Okke Hel (onbezoldigd)
 • Voozitter WBE De Marne (onbezoldigd)

Wim Wildeboer, Wad'n Partij

Functie: Fractievoorzitter Wad'n Partij

Adres: Buorren 40b, 8857 BM Wijnaldum

Telefoonnummer: 06 26204163

E-mailadres: w.wildeboer.wadnpartij@harlingen.nl

Website: wadnpartij.nl/(externe link)

Nevenfuncties

 • geen nevenfuncties

Ton van der Plas, Wad'n Partij

Functie: Gemeenteraadslid Wad'n Partij

Adres: De Utergerzen 4, 8857BB Wijnaldum

Telefoonnummer:06 48405961

E-mailadres: t.vanderplas.wadnpartij@harlingen.nl

Website: wadnpartij.nl/(externe link)

Nevenfuncties

 • Ambulant verpleegkundige ll GGZ Friesland
 • Vakbondsconsulent NU'91 (onbezoldigd)

Ankie Hoendervoogt, HOOP

Functie: Fractievoorzitter HOOP

Adres: Joop den Uylstraat 22 8862 BZ Harlingen

Telefoonnummer: 06 31509243

E-mailadres: a.hoendervoogt.hoop@harlingen.nl

Website: www.harlingerhoop.nl/(externe link)

Nevenfuncties

 • Vrijwilliger ANBO (onbezoldigd)
 • Bestuurslid Stichting Welzijn Senioren Harlingen (SWSH) (onbezoldigd)

Sibbele Kooistra HOOP

Sibbele Kooistra Duo-commissielid HOOP

Functie: DUO-commissielid HOOP

Adres: Hoogaarshof 3,8862 PP Harlingen

Telefoonnummer: 0517-418046

E-mailadres: s.kooistra.hoop@harlingen.nl

Website: www.harlingerhoop.nl/

Nevenfuncties

 • Penningmeester Stichting Welzijn Senioren Harlingen onbezoldigd

Antoinette Berkouwer, GroenLinks

Functie: Fractievoorzitter GroenLinks

Adres: Brouwersstraat 23, 8861 CW Harlingen

Telefoonnummer: 06 81092918

E-mailadres: a.berkouwer.groenlinks@harlingen.nl

Facebook: www.facebook.com/groenlinks.harlingen/(externe link)

Nevenfuncties

 • lid diensten- en liturgiecommissie Doopsgezinde gemeente

Joop van der Heide GroenLinks

Joop van der Heide Duo-commissielid Groenlinks

Functie: Duo-commissielid GroenLinks

Adres: Lanen 60, 8861 CE Harlingen

Telefoonnummer: 06 10324873

E-mailadres:ij.vanderheide.groenlinks@harlingen.nl

Facebook: www.facebook.com/groenlinks.harlingen/(externe link)

Nevenfuncties

 • Chauffeur bij Veenstra Reizen Buitenpost
 • Chauffeur bij CL.International Harlingen
 • Voorzitter CMV Hosanna (onbezoldigd)
 • Voorzitter EHBO afdeling Harlingen (onbezoldigd)
 • Lid stadsgidsenteam Harlingen (onbezoldigd)
 • Secretaris GroenLinks (onbezoldigd)

Richtje Allersma - Van der Bij, D66

Functie:Fractievoorzitter D66

Adres: Kimswerderweg 5

Telefoonnummer: 06 15267825

E-mailadres: r.allersma.d66@harlingen.nl

Website: d66.nl/harlingen/(externe link)

Nevenfuncties

 • Zelfstandig ondernemer Meubelstoffeerderij
 • Voorzitter VVE Oosterparkflat (onbezoldigd)
 • Bestuurslid oud brandweerleden (onbezoldigd)

Roeleke Naber, D66

Ra. Naber Duo-commissielid D66

Functie: Duo-commissielid D66

Adres: Bildtstraat 24

Telefoonnummer: 06 21578797

E-mailadres: ra.naber.d66@harlingen.nl

Website: d66.nl/harlingen/(externe link)

Nevenfuncties

 • voorzitter Kunstcollectief Harlingen (onbezoldigd)
 • bestuurslid Humanistisch Verbond Fryslân (onbezoldigd)

Heeft deze informatie u geholpen?