Edwin Helvrich

Edwin Helvrich, PvdA

Functie: Fractievoorzitter

Adres: A.S. Talmastraat 65, 8862 WT Harlingen

Telefoonnummer: 0517-234364

E-mailadres: e.helvrich.pvda@harlingen.nl

Website: https://harlingen.pvda.nl/

Jacqueline Huizenga

Jacqueline Huizenga, Raadslid PvdA

Functie: Gemeenteraadslid

Adres: De Rietgans 30, 8862 LT  Harlingen

Telefoonnummer: 06-25380262

E-mailadres: j.huizenga.pvda@harlingen.nl

Website: https://harlingen.pvda.nl/

Welmoed Konst

Welmoed Konst, gemeenteraadslid PvdA

Functie: Gemeenteraadslid

Adres: Tjerk Hiddes de Vriesstraat 69, 8861GW  Harlingen

Telefoonnummer: 06-22733507

E-mailadres: w.konst.pvda@harlingen.nl

Website: https://harlingen.pvda.nl/

Bartele Boersma

Bartele Boersma, Gemeenteraadslid PvdA

Functie: Gemeenteraadslid

Adres: Rozengracht 19A, 8861EX Harlingen

Telefoonnummer: 06-45315291

E-mailadres: B.boersma.pvda@harlingen.nl

Website: https://harlingen.pvda.nl/

Ron Leen

Gemeenteraadslid Ron Leen, Gemeenteraadslid PvdA

Functie: Gemeenteraadslid

Adres: Buorren 12, 8857 BL  Wijnaldum

Telefoonnummer: 06-20622379

E-mailadres: r.leen.pvda@harlingen.nl

Website: https://harlingen.pvda.nl/

Hendrik Sijtsma

Hendrik Sijtsma, Fractievoorzitter CDA

Functie: Fractievoorzitter

Adres: Ludingaweg 37, 8862 BL  Harlingen

Telefoonnummer: 0517-416046

E-mailadres: h.sijtsma.cda@harlingen.nl

Website: https://www.cda.nl/harlingen/

Sietse Zoodsma

Sietse Zoodsma, Gemeenteraadslid CDA

Functie: Gemeenteraadslid

Adres: Westmeep 13, 8862 DP  Harlingen

E-mailadres: s.zoodsma.cda@harlingen.nl

Website: https://www.cda.nl/harlingen/

Reynold Bontes

Reynold Bontes, Gemeenteraadslid CDA

Functie: Gemeenteraadslid

Adres: Jacob Backerstraat 1, 8861 HV  Harlingen

Telefoonnummer: 06-13069984

E-mailadres: r.bontes.cda@harlingen.nl

Website: https://www.cda.nl/harlingen/

Jappie Saakstra

Jappie Saakstra, Fractievoorzitter Harlinger Belang

Functie: Fractievoorzitter

Adres: Bernhardlaan 14, 8872 NN Midlum

Telefoonnummer: 0517-417748

E-mailadres: j.saakstra.harlingerbelang@harlingen.nl

Website: https://www.harlingerbelang.nl/

Ida Soolsma-Boomstra

Functie: Gemeenteraadslid

Adres: Kimstergat 24, 8862 DT  Harlingen

Telefoonnummer: 06-16925890

E-mailadres: i.soolsma.harlingerbelang@harlingen.nl

Website: https://www.harlingerbelang.nl/

Gerrit-Jan de Vries

Gerrit-Jan de Vries, Fractievoorzitter VVD

Functie: Fractievoorzitter

Adres: Schritsen 57, 8861CS  Harlingen

Telefoonnummer: 06-15292692

E-mailadres: g.devries.vvd@harlingen.nl

Website: https://harlingen.vvd.nl/

Johan Anema

Johan Anema, gemeenteraadslid VVD

Functie: Gemeenteraadslid

Adres: Joost van den Vondelstraat 12, 8862 XD  Harlingen

Telefoonnummer: 06-53973246

E-mailadres: j.anema.vvd@harlingen.nl

Website: https://harlingen.vvd.nl/

Tjepke van der Pol

Tjepke van der Pol, fractievoorzitter D'66

Functie: Fractievoorzitter

Adres:  Zuiderhaven 17, 8861CK  Harlingen

Telefoonnummer: 06 12633769

E-mailadres: t.vanderpol.d66@harlingen.nl

Website: http://www.d66harlingen.nl/

Richtje Allersma

Functie: Duo-commissielid

Adres:   Kimswerderweg 5 8862 TR Harlingen

Telefoonnummer: 06 15267825

E-mailadres: r.allersma.d66@harlingen.nl

Website: https://www.d66harlingen.nl/

Wim Wildeboer

Wim Wildeboer, fractievoorzitter Wad'n Partij

Functie: Fractievoorzitter

Adres: Vijverstraat 18, 8861BT  Harlingen

Telefoonnummer: 06-26204163

E-mailadres: w.wildeboer.wadnpartij@harlingen.nl

Website: http://www.wadnpartij.nl/

Ton van der Plas

Ton van der Plas, duocommissielid Wad'n Partij

Functie: Duo-commissielid

Adres: De Utergerzen 4, 8857BB  Wijnaldum

Telefoonnummer: 06-48405961

E-mailadres: t.vanderplas.wadnpartij@harlingen.nl

Website: http://www.wadnpartij.nl/

Johan Erents 

Johan Erents, fractievoorzitter HOOP

Functie: Fractievoorzitter

Adres: Prins Clausstraat 124, 8862MD  Harlingen

Telefoonnummer: 0517-413094

E-mailadres: j.erents.hoop@harlingen.nl

Website: https://www.harlingerhoop.nl/

Ankie Hoendervoogt

Ankie Hoendervoogt, duo-commissielid HOOP

Functie: Duo-commissielid

Adres: William Boothstraat 5, 8861 TL  Harlingen

Telefoonnummer: 06-31509243

E-mailadres: a.hoendervoogt.hoop@harlingen.nl

Website: https://www.harlingerhoop.nl/

Marga Chukwuemeka-Liefting

Marga Liefting, fractievoorzitter ChristenUnie

Functie: Fractievoorzitter

Adres: De Tureluur 6, 8862LD  Harlingen

E-mailadres: m.liefting.cu@harlingen.nl

Website: https://harlingen.christenunie.nl/

Annet Oving

Annet Oving, duo-commissielid ChristenUnie

Functie: Duo-commissielid

E-mailadres: a.oving.cu@harlingen.nl

Website: https://harlingen.christenunie.nl/

Stephanie Geurtz

Stephanie Geurtz, fractievoorzitter GroenLinks

Functie: Fractievoorzitter

Adres: Prinses Irenestraat 8, 8862 TL  Harlingen

Telefoonnummer: 06-10059108

E-mailadres: s.geurtz.groenlinks@harlingen.nl

Website: https://harlingen.groenlinks.nl/

Antoinette Berkouwer

Antoinette Berkouwer, duo-commissielid GroenLinks

Functie: Duo-commissielid

Adres: Brouwerstraat 23, 8861 CW  Harlingen

Telefoonnummer: 06-81290918

E-mailadres: a.berkouwer.groenlinks@harlingen.nl

Website: https://harlingen.groenlinks.nl/

Heeft deze informatie u geholpen?