U kunt een overledene begraven op een gemeentelijke begraafplaats of een particuliere begraafplaats. De aanvraag voor een graf op een gemeentelijke begraafplaats doet u bij de gemeente Harlingen. 

Hoe werkt het?

U kunt uw dierbare op een gemeentelijke begraafplaats begraven, als u grafrechten betaalt aan de gemeente. Dit betekent dat u het graf voor een bepaalde periode huurt. U kunt deze periode altijd verlengen.

Als u het graf huurt, bent u de rechthebbende van het graf. U bepaalt dan wie erin begraven mag worden. Vraag de uitvaartondernemer hoeveel personen er bijgezet kunnen worden in het graf.

Wat moet ik doen?

Meestal doet de begrafenisondernemer de aanvraag voor een graf bij de gemeente. Maar als u dit zelf wilt doen, dan kan dat ook. Geef bij de aanvraag de volgende informatie:

 • Naam overledene,
 • Geboortedatum en geboorteplaats overledene,
 • Datum en plaats van overlijden,
 • Datum begrafenis,
 • Periode waarin u het graf op de begraafplaats wilt,
 • Gegevens van het graf. Als het om een nieuw graf gaat, kunt u deze gegevens opvragen bij de beheerder van de begraafplaats.

De uitvaartondernemer kan een graf aanvragen bij de gemeente. U mag dit ook zelf doen.

Geef bij de aanvraag de volgende informatie:

 • de naam, geboortedatum en geboorteplaats van degene die is overleden
 • de datum en plaats van overlijden
 • de datum waarop de begrafenis plaatsvindt
 • hoe lang u het graf wilt huren (bijvoorbeeld 10, 20 of 30 jaar)
 • grafgegevens (de plek van het graf etc.)

Afstand doen van het graf

Als de huurperiode nog loopt en u het graf niet meer wilt, kunt u afstand doen van het graf. Dit doet u door een afstandsverklaring in te leveren bij de gemeente.

Overschrijven van het graf

Als de rechthebbende van het graf is overleden, kunt u het graf overschrijven naar een familielid. Doe dit binnen 1 jaar na overlijden van de rechthebbende.

Heeft deze informatie u geholpen?