U kunt een overledene begraven op een gemeentelijke begraafplaats of een particuliere begraafplaats. De aanvraag voor een graf op een gemeentelijke begraafplaats doet u bij de gemeente Harlingen. U kunt een aanvraag doen via kcc@harlingen.nl

Hoe werkt het?

U kunt uw dierbare op een gemeentelijke begraafplaats begraven, als u grafrechten betaalt aan de gemeente. Dit betekent dat u het graf voor een bepaalde periode huurt. U kunt deze periode altijd verlengen.

Als u het graf huurt, bent u de rechthebbende van het graf. U bepaalt dan wie erin begraven mag worden. Vraag de uitvaartondernemer hoeveel personen er bijgezet kunnen worden in het graf.

Wat moet ik doen?

Meestal doet de begrafenisondernemer de aanvraag voor een graf bij de gemeente. Maar als u dit zelf wilt doen, dan kan dat ook. Geef bij de aanvraag de volgende informatie:

  • Naam overledene,
  • Geboortedatum en geboorteplaats overledene,
  • Datum en plaats van overlijden,
  • Datum begrafenis,
  • Periode waarin u het graf op de begraafplaats wilt,
  • Gegevens van het graf. Als het om een nieuw graf gaat, kunt u deze gegevens opvragen bij de beheerder van de begraafplaats.

Heeft deze informatie u geholpen?