In oktober 2023 is de gemeente Harlingen gestart met de herinrichting van de Schepenwijk. Het asfalt wordt vervangen door rode bestrating. Daarnaast worden op een aantal locaties verhoogde plateaus aangelegd welke als verkeersremmer dienen. In de bijlage kunt u het ontwerp zien en welk deel van de wijk aangepakt wordt. Aansluitend zal ook het Boeierpad nog aangepakt worden.

Planning

Op dit moment is fase 1 van dit project in uitvoering. Dit betreft het noordelijke deel van het plan en zal voor het eind van het jaar afgerond worden.

noordelijke deel schepenwijk ingetekend op kaart
Op bovenstaande tekening staat het noordelijke deel van de schepenbuurt van fase 1 ingetekend.

Vanaf begin 2024 wordt het resterende deel van het project uitgevoerd. Voorafgaand aan de reconstructiewerkzaamheden worden de gas- en waterleiding vervangen en nieuwe glasvezelkabels gelegd van Delta en KPN.

Vragen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer G. Hylkema van team Openbare Werken.

Heeft deze informatie u geholpen?