Wat is het?

Gebiedsteam Harlingen denkt graag met u mee, maar we vinden het ook fijn als u met ons meedenkt. Heeft u een idee, tips, of iets wat beter kan dan horen we dat graag. U kunt ons een bericht sturen via de ideeënbus.

Ideeënbus

Deze ideeënbus is de plek waar u voorstellen of ideeën aan Gebiedsteam Harlingen door kan geven. U kunt hier aangeven wat u graag verbeterd wil zien in de praktijk. U kunt denken aan ideeën over de telefoon, de wachtruimte de inrichting, voorzieningen. Alle ideeën zijn welkom. Alle ideeën worden serieus bekeken. Niet alle ideeën worden uitgevoerd. We bespreken uw idee binnen Gebiedsteam Harlingen en zullen kijken of het uitvoerbaar is. We willen u vriendelijk verzoeken om uw naam en adresgegevens ook op dit formulier te zetten, zodat we aan u kunnen terugkoppelen wat we met uw idee hebben gedaan.

Heeft deze informatie u geholpen?