Wat is het?

U kunt de gemeentelijke belastingen betalen via een automatische incasso. Dit heet een machtiging. U geeft de gemeente dan toestemming om de belasting in termijnen van uw rekening af te schrijven.

Automatische incasso aanvragen/wijzigen/stopzetten

Wat moet ik doen?

Toestemming geven

Via bovenstaande button of u vraagt een machtigingsformulier aan bij de gemeente en vult deze in.

Intrekken

Als u de automatische incasso wilt intrekken, kan dit via bovenstaande button. Of u mailt dit naar: belastingen@harlingen.nl

Hoe werkt het?

Gespreide betaling

Machtiging

Als u een machtiging voor automatische incasso heeft afgegeven wordt het totaalbedrag van het (gecombineerde) aanslagbiljet in acht termijnen van het door u opgegeven rekeningnummer afgeschreven.

Geen machtiging

Als u geen machtiging voor automatische incasso heeft afgegeven kunt u het totaalbedrag van het aanslagbiljet in maximaal twee gelijke termijnen voldoen door het bedrag over te schrijven of te storten op bankrekening IBAN: NL74BNGH0285041282, BIC: BNGHNL2G bij BNG t.g.v. gemeente Harlingen, onder vermelding van het aanslagnummer.

Betaalt u niet op tijd dan worden invorderingsmaatregelen getroffen. Dit betekent voor u extra kosten. Op de voorkant van het aanslagbiljet is vermeld wanneer de eerste en de laatste termijn vervallen.

Heeft deze informatie u geholpen?