Heeft u al langere tijd een laag inkomen en verwacht u hierin geen verbetering? Dan kunt u misschien in aanmerking komen voor een aanvulling, dit heet individuele inkomenstoeslag. Dit is een jaarlijkse toeslag als aanvulling op uw inkomen.

Hoe werkt het?

Om in aanmerking te komen voor een individuele inkomenstoeslag moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U bent ouder dan 21 jaar maar jonger dan de AOW-leeftijd;
  • U heeft geen of weinig inkomen en vermogen;
  • U heeft geen of heel weinig kans op een baan of op hogere inkomsten.
  • Bent u AOW-gerechtigd? Dan geldt voor u een hogere bijstandsnorm en komt u niet in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag.

Of u in aanmerking komt voor de toeslag is onder andere afhankelijk van uw inkomen. Uw inkomen wordt vergeleken met de voor u geldende bijstandsnorm. De hoogte van de toeslag geldende bijstandsnorm is afhankelijk van de samenstelling van uw huishouden. De normen veranderen jaarlijks in januari en juli.

Via www.harlingen.nl/toeslagencalculator kunt u bekijken of u mogelijk in aanmerking komt voor individuele inkomenstoeslag
 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Wat moet ik doen?

Ontvangt u de inkomenstoeslag? Dan bepaalt u zelf waar u het geld aan uitgeeft. Bijvoorbeeld om rekeningen te betalen. De hoogte van de toeslag hangt af van uw situatie. Gemeente betaalt het bedrag in één keer uit.

Tip! Raadpleeg de volgende website:

Heeft deze informatie u geholpen?