De individuele studietoeslag is bedoeld voor mensen die een opleiding volgen, en die door een beperking niet in staat zijn om zelfstandig het minimumloon te verdienen. Onder bepaalde voorwaarden kunnen zij in aanmerking komen voor een individuele studietoeslag.

Hoe werkt het?

Om in aanmerking te komen voor de individuele studietoeslag moet u aan alle onderstaande voorwaarden voldoen:

  • U woont in één van de zeven gemeenten waarvoor de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân werkt,
  • U bent 18 jaar of ouder,
  • U heeft recht op studiefinanciering op grond van de Wet Studiefinanciering 2000 (WSF) of recht op een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS),
  • U bent door een beperking niet in staat zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen, maar wel gedeeltelijk,
  • U kunt wel werken, maar u bent door een beperking niet in staat om zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen.

Via www.harlingen.nl/toeslagencalculator kunt u bekijken of u mogelijk in aanmerking komt voor individuele inkomenstoeslag. 

Wat moet ik doen?

Op de website van de Dienst Sociale zaken en werkgelegenheid kunt u het aanvraagformulier downloaden.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met het gebiedsteam Harlingen via 14 0517.

Heeft deze informatie u geholpen?