Wat is het?

Vanaf 1 mei geldt in Nederland de nieuwe Wet open overheid (Woo). Gemeenten (en andere overheden) moeten meer informatie actief openbaar maken, zonder dat u hierom hoeft te vragen. De Woo vervangt de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Wat moet ik doen?

Kunt u een document uit één van de informatiecategorieën van de Woo niet vinden? Dan is het mogelijk om contact op te nemen met (de informatiecontactfunctionaris van) de gemeente.

Hoe werkt het?

De Wet open overheid heeft als doel de overheid meer en beter toegankelijk te maken. Informatie van de overheid moet namelijk voor iedereen beter én makkelijk vindbaar worden. Daarnaast blijft het natuurlijk ook mogelijk om zelf documenten bij de gemeente op te vragen.

Om welke informatie gaat het? 

Onder de Woo vallen 11 informatiecategorieën:

 1. wet- en regelgeving
 2. organisatiegegevens
 3. raadsstukken
 4. bestuursstukken
 5. stukken van adviescolleges
 6. convenanten
 7. jaarplannen en -verslagen
 8. Wob / Woo-verzoeken
 9. onderzoeken
 10. beschikkingen
 11. klachten

De gemeente maakt nu al veel openbaar, zoals:

 • organisatiegegevens,
 • raadsstukken en
 • collegebesluiten.

Deze zijn terug te vinden op de website.

Andere stukken zullen in de toekomst ook openbaar gemaakt worden op deze website. Dit gebeurt in fases.

Heeft deze informatie u geholpen?