Een Integraal Kindcentrum is een plek waar kinderen van 0-13 jaar onderwijs genieten, kunnen spelen en sporten, opgevoed worden en ook kunnen ontspannen. Belangrijk kenmerk is dat er gewerkt wordt vanuit één pedagogische visie, één team en één leiding. Daarnaast wordt zonodig samengewerkt met experts.

Locaties Kindcentra Harlingen

In de gemeente Harlingen zijn zes kindcentra:

  • St. Michaelschool, Schritsen 52;
  • CBS Johan Frisoschool, Grettingalaan 43;
  • CBS Het Baken, Johan van Oldenbarneveltstraat 4;
  • OBS Het Noorderlicht, F. Domela Nieuwenhuisstraat 81;
  • OBS 't Wad, Midlumerlaan 13;
  • OBS Middelstein, Fonteinstraat 1, Midlum.

Heeft deze informatie u geholpen?