Geïnspireerd door het initiatief ‘Bewegen Verbindt!’ van ZV De Vikings en onze wens om een integrale sport- en beweegnota te maken hebben we een aantal sleutelfiguren uit de sport, welzijn, onderwijs en zorg uitgenodigd voor een interactieve avond op 6 juli 2016. Als gemeente Harlingen erkennen we het belang van sport en bewegen voor onze inwoners. De ontwikkelingen in de sportsector zijn voor ons aanleiding geweest om aan de hand van actuele inzichten een integrale sport- en beweegvisie te ontwikkelen. De visie staat beschreven in deze kadernota en biedt ruimte om in te spelen op maatschappelijke trends en
ontwikkelingen. Onderaan deze pagina kunt u de kadernota downloaden in PDF.