Heeft u ons al ontmoet? Sinds 10 juni 2021 zijn wij, De Skûle Welzijn, het Gebiedsteam en de Bouwvereniging iedere donderdag met 2 bakfietsen te vinden in de wijken van Harlingen, Midlum of Wijnaldum. Wij willen proactief onze inwoners ontmoeten en met hun in gesprek gaan over wat er speelt en leeft in de wijken en hoe tevreden de inwoners zijn met hun leven en leefomgeving.

Een prachtig project wat al voor veel mooie gesprekken heeft gezorgd en waar ook acties uit voort zijn gekomen. Zo ontmoeten wij een ouder echtpaar, die zich ondanks hun lichamelijke ongemakken, nog zo goed als mogelijk zelfstandig redt. We regelden voor mevrouw een mantelzorgcompliment, waarvan het echtpaar een keer wat lekkers op een terrasje gaat halen. En een vrouw van ruim in de 80, die boodschappen doet voor twee andere inwoners die dit zelf door omstandigheden niet meer kunnen.

We krijgen al meer naamsbekendheid en ook andere welzijnsorganisaties zijn enthousiast geworden om met ons op te trekken. De wijkagenten, de thuiszorg en de sociale dienst zijn al een keer met ons mee geweest en er zijn nog verzoekjes.

Kent u iemand die een praatje met ons op prijs zou stellen? Of iemand waar u zorgen over heeft? Laat het ons weten dan gaan wij er met de bakfiets op af. En wilt u zelf een praatje maken? Zoekt u ons dan op? Wij kijken er naar uit.

E- mailadres: keepemrolling2021@outlook.com