Als u uw kind erkent, wordt u juridisch ouder. Dit betekent dat u dan de wettelijke ouder van uw kind bent. Dit hoeft niet altijd de biologische ouder te zijn. Als juridisch ouder hebt u rechten en plichten. Zo hebt u er recht op om uw kind te zien en bent u verplicht om voor het kind te zorgen. 

Erkenning doet u bij de burgerlijke stand van de gemeente of via een notaris.

Erkenning niet nodig

U hoeft uw kind niet te erkennen als u automatisch juridisch ouder bent. Dit is zo als:

 • u de biologische moeder bent
 • u getrouwd bent met de moeder
 • u een geregistreerd partnerschap hebt met de moeder

Let op! Als duomoeder moet u wel de verklaring ‘donor onbekend’ meenemen bij de geboorteaangifte. Als u dit niet doet, kunt u uw kind alsnog erkennen en juridisch ouder worden.

Hoe werkt het?

Door het kind te erkennen bent u, juridisch gezien, de ouder. Dat betekent dat u verplicht bent uw kind te onderhouden. U hebt ook recht op omgang met uw kind na een scheiding. Uw kind heeft recht op een wettelijk erfdeel.

U kunt uw kind erkennen als u een man bent van 16 jaar of ouder. Ook als u duomoeder bent, kunt u uw kind erkennen. Er zijn een aantal regels:

 • Het kind heeft nog geen juridische vader;
 • U bent geen familie van de moeder. Als u door bloedverwantschap niet met de moeder mag trouwen, dan kunt u het kind ook niet erkennen;
 • Heeft het kind al 2 ouders? Het kan dan niet meer door een ander worden erkend;
 • Staat u onder curatele? dan heeft u toestemming nodig van de rechter;
 • De biologische vader kan de erkenning van het kind niet ongedaan maken;
 • U kunt geen overleden kind erkennen.

Bent u getrouwd met een ander dan de moeder van het kind? U kunt het kind dan alleen erkennen als u een bijzondere band hebt met de moeder of het kind. Dien hiervoor een verzoek in bij de rechter. De rechter bepaalt dan of zo’n band er is.

Keuze achternaam

Bij de erkenning van uw eerste kind kunt u kiezen welke achternaam het krijgt: de naam van de moeder of van de vader (erkenner). Wilt u dat het eerste kind de naam van de vader krijgt? De moeder moet dan meekomen naar de gemeente. U en de moeder leggen dan een verklaring af bij de burgerlijke stand. Kiest u niet, dan krijgt of houdt het kind de naam van de moeder.

Wat moet ik doen?

Er zijn 3 momenten waarop u het kind kunt erkennen: voor de geboorte, bij de geboorteaangifte of daarna.

Een kind erkennen bij de geboorteaangifte

Als uw kindje net is geboren, dan moet u binnen 3 dagen aangifte doen van de geboorte. Dit doet u bij de burgerlijke stand van de gemeente waar uw kind is geboren. Op dat moment kunt u ook meteen uw kind erkennen. Als de moeder niet mee kan komen, zorg er dan voor dat u schriftelijke toestemming van haar heeft om uw kind te erkennen.

Een kind erkennen na de geboorteaangifte

Het is ook mogelijk om uw kind te erkennen na de geboorteaangifte. U gaat dan samen met de moeder naar de gemeente om het kind te erkennen. Dit kan in elke gemeente in Nederland. U erkent het kind bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Erkennen van oudere kinderen

Is het kind dat u wilt erkennen tussen de 12 en 16 jaar? Dan moet u schriftelijke toestemming hebben van de moeder én het kind. Krijgt u geen toestemming van beiden, dan kunt u de rechtbank vragen om vervangende toestemming. Dit kan alleen als u de verwekker bent van het kind.

Is het kind dat u wilt erkennen 16 jaar of ouder? Het kind moet ook aanwezig zijn bij de erkenning om toestemming te geven. De moeder hoeft er niet bij te zijn. 

Ouderlijk gezag aanvragen

Na de erkenning kunt u het ouderlijk gezag aanvragen. Dit doet u via de website van de Rechtspraak. Let op! Ouderlijk gezag hoeft u niet aan te vragen als uw kind geboren is tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Wat moet ik meenemen?

Erkent u het kind en gaat de moeder mee naar de gemeente? Neem dan allebei uw geldige identiteitsbewijs mee. Nadat de erkenningsakte is opgemaakt, krijgt u direct een afschrift hiervan mee.

Erkent u het kind en gaat de moeder niet mee naar de gemeente? Neem dan het volgende mee:

 • Uw geldige identiteitsbewijs;
 • Schriftelijke toestemming van de moeder;
 • Geldig identiteitsbewijs moeder.

Erkent u een kind van 12 tot 16 jaar? Neem dan ook het volgende mee:

 • Schriftelijke toestemming van het kind;
 • Geldig identiteitsbewijs kind.

Als het kind niet in de gemeente geboren is waar u de erkenning gaat regelen, neem dan een afschrift van de geboorte-akte mee

Als de moeder meegaat naar de gemeente:

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • geldig identiteitsbewijs van de moeder

Als de moeder niet meegaat naar de gemeente:

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • schriftelijke toestemming van de moeder
 • handtekening van de moeder op de schriftelijke toestemming
 • kopie geldig identiteitsbewijs moeder

Extra nodig bij erkenning kind van 12 tot 16 jaar

 • schriftelijke toestemming van het kind
 • kopie geldig identiteitsbewijs van het kind

Extra nodig bij erkenning kind door duomoeder

 • verklaring van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (alleen nodig als de donor anoniem is)

Heeft deze informatie u geholpen?