Bent u niet getrouwd en wordt u vader? U kunt het kind dan al voor de geboorte erkennen. Door erkenning wordt u juridisch de vader van het kind. U krijgt dan een aantal rechten en plichten die horen bij het vaderschap. Een erkenning kan later niet meer ongedaan worden gemaakt. Erkenning regelt u bij de burgerlijke stand van de gemeente of via en notaris.

Erkenning niet nodig

U hoeft uw kind niet te erkennen als u automatisch juridisch ouder wordt. Dit is zo als u de biologische moeder bent. Een man of duomoeder wordt automatisch juridisch ouder in 2 situaties:

 • Huwelijk met de moeder
 • Geregistreerd partnerschap met de moeder

Let op! Als duomoeder moet u dan wel de verklaring ‘donor onbekend’ meenemen bij de geboorteaangifte. Doet u dit niet? Dan kunt u juridisch ouder worden door uw kind te erkennen.

Ouderlijk gezag

Door erkenning bent u nog geen wettelijke vertegenwoordiger van uw kind. Daarvoor moet u eerst het ouderlijk gezag aanvragen. Als u ouderlijk gezag hebt, mag u beslissingen nemen over de opvoeding en de verzorging van uw kind. U mag ook het vermogen van uw kind beheren.

Hoe werkt het?

Erkenning betekent dat u verplicht bent uw kind te onderhouden. U hebt ook recht op omgang met uw kind na een scheiding. Uw kind heeft recht op een wettelijk erfdeel.

U kunt uw kind erkennen als u een man bent van 16 jaar of ouder. Ook als u duomoeder bent, kunt u uw kind erkennen. Verder gelden de volgende regels:

 • Het kind heeft nog geen juridische vader,
 • Heeft een kind al 2 ouders? Dan kan het nooit door een ander worden erkend,
 • Staat u onder curatele? U hebt toestemming nodig van de rechter,
 • Mag u door bloedverwantschap niet met de moeder trouwen? Dan kunt u het kind niet erkennen,
 • Bent u de biologische vader? Dan kunt u de erkenning later niet ongedaan maken,
 • Bent u getrouwd met een ander dan de moeder van het kind? Dan kunt u het kind alleen erkennen als u een bijzondere band hebt met moeder of kind.

Het is ook mogelijk om het kind te erkennen na de geboorte.

Wat moet ik doen?

U kunt de erkenning aanvragen als u de geboorteaangifte doet bij de gemeente. Het is ook mogelijk om een kind na die tijd te erkennen. Ook hiervoor gaat u naar het naar het Klantcontactcentrum van de gemeente.

Keuze achternaam eerste kind

Het kind krijgt bij de geboorte automatisch de achternaam van de moeder. Het kind kan ook de achternaam van de vader krijgen. U en de moeder leggen dan een verklaring af bij de burgerlijke stand. Dit kunt u tegelijk met de erkenning regelen. De achternaam kan alleen bij het eerste kind worden gekozen. Eventuele volgende kinderen krijgen daarna dezelfde achternaam.

Ouderlijk gezag

Als u een kind hebt erkend, heeft u niet meteen ook het ouderlijk gezag. Zonder ouderlijk gezag kunt u geen beslissingen nemen over het kind. Om gezag te krijgen moet u een verzoek indienen bij de griffie van de rechtbank.

Wat moet ik meenemen?

Erkent u het ongeboren kind en gaat de moeder mee naar de gemeente? Neem dan allebei uw geldige identiteitsbewijs mee.

Erkent u het ongeboren kind en gaat de moeder niet mee naar de gemeente? Neem dan het volgende mee:

 • Uw geldige identiteitsbewijs,
 • Schriftelijke toestemming van de moeder,
 • Handtekening van de moeder op de schriftelijke toestemming,
 • Kopie geldig identiteitsbewijs moeder.

Als u of de moeder in het buitenland woont, neem dan ook een buitenlands bewijs van ongehuwd zijn mee.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met het Klantcontactcentrum van de gemeente Harlingen.

Heeft deze informatie u geholpen?