Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente. U kunt een klacht indienen over:

  • de persoonlijke behandeling door medewerkers of bestuurders
  • het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie
  • het niet reageren op uw vragen

Wat moet ik doen?

  • U dient uw klacht in bij de gemeente. Beschrijf duidelijk waar de klacht over gaat en waarom u de klacht indient.
  • De gemeente kan u vragen langs te komen om uw klacht te bespreken.

  • Schriftelijk: stuur uw klacht aan de gemeente Harlingen, ter attentie van de afdeling Algemeen Juridische zaken, postbus 10.000, 8860 HA Harlingen;
  • Mondeling: bel de gemeente, telefoonnummer 14 0517 en vraag naar de afdeling Algemeen Juridische zaken.

Hoe lang duurt het?

  • De gemeente behandelt uw klacht binnen 6 weken. 
  • Als u het niet eens bent met het antwoord van de gemeente, kunt u een oordeel vragen aan een onafhankelijke organisatie. Bijvoorbeeld de Nationale ombudsman.

Heeft deze informatie u geholpen?