Lokaal Sportakkoord

Eigen website Stichting Sportakkoord Harlingen

De Stichting Sportakkoord Harlingen heeft een eigen website gelanceerd. De door het Leeuwarder internetbedrijf IDS Internet ontworpen website is hier te vinden.

De website is ontworpen in de kleuren en huisstijl van het Sportakkoord Harlingen. De site bevat een keur aan informatie over het sportakkoord en alle aanverwante informatie die met het stimuleren en promoten van bewegen en het streven naar een gezonde leefstijl te maken heeft. Zo is er uitgebreide informatie te vinden over de doelen en de ambities van het Sportakkoord Harlingen. Ook het promotiefilmpje van het sportakkoord kan via de website bekeken worden.

Verder bevat de site een nieuwspagina met daarop al het nieuws over activiteiten en initiatieven in Harlingen die met bewegen te maken hebben en die het in beweging blijven van 0-100 jaar in Harlingen mogelijk maken. Aan de nieuwssite is tevens een agenda gekoppeld met daarop alle actuele beweeg- en sportactiviteiten die er worden georganiseerd. De ondertekenaars en de partners van het Sportakkoord Harlingen worden ook op de site genoemd.

Er is eveneens ruimte vrijgemaakt voor het boeiende levensverhaal van Sportakkoordambassadeur Inclusief Sporten en paralympische speler Joël de Jong en de weg die hij tot nu toe heeft afgelegd richting de Olympische Spelen in 2024 in Parijs. Ook is er een verwijzing naar het Beweegteam Harlingen en kan via de website een budget aangevraagd worden voor projecten en initiatieven die bijdragen aan een nog beter beweegklimaat en een gezonde leefstijl in Harlingen. De voorwaarden voor het aanvragen van een budget zijn uiteraard op de website te lezen. Uiteraard is het ook mogelijk om via de site contact op te nemen met het bestuur van de Stichting Sportakkoord Harlingen met vragen of opmerkingen of suggesties en ideeën.

Stichting Sportpromotie Harlingen wordt Stichting Sportakkoord Harlingen

Harlingen heeft sinds 5 maart een Stichting Sportakkoord Harlingen. Die vervangt de huidige Stichting Sportpromotie Harlingen. De nieuwe stichting vormt de onafhankelijke verbinding tussen sportverenigingen, Beweegteam Harlingen en gemeente Harlingen.

Sinds de lancering van het Lokaal Sportakkoord Harlingen in september 2020 is achter de schermen hard gewerkt aan het inrichten van een organisatie die dit sportakkoord tot uitvoering kan brengen. In dat kader zijn er gesprekken gevoerd met de Stichting Sportpromotie Harlingen. Zij gaven aan het Lokaal Sportakkoord te omarmen en graag bij te willen dragen aan een succesvolle uitwerking daarvan. In samenspraak met de gemeente Harlingen en Stichting Sportpromotie Harlingen is besloten om de naam te veranderen in Stichting Sportakkoord Harlingen. Deze nieuwe stichting heeft de verantwoordelijkheid samen met de gemeente Harlingen en het Beweegteam, om de doelstellingen van deze nieuwe Stichting Sportakkoord Harlingen te realiseren.

Vier ambities

De Stichting Sportakkoord Harlingen gaat aan de slag met de vier benoemde ambities in het Sportakkoord Harlingen: Inclusief sporten en bewegen, Van jongs af aan vaardig in bewegen, Duurzame sportinfrastructuur en een Positieve sportcultuur. Daarnaast blijft de Stichting de jaarlijkse gemeentelijke verkiezing van sporter of sportteam van het jaar organiseren en blijft zij zich inzetten voor het bevorderen en stimuleren van sport, spel en bewegen voor alle inwoners van Harlingen.

Samenstelling Stichtingsbestuur Sportakkoord Harlingen

De nieuwe Stichting bestaat uit personen die met een brede blik naar de sport- en beweegsector kijken. Om de ambities van het Lokaal Sportakkoord te realiseren, gaat de Stichting nauw samenwerken met het Beweegteam Harlingen.

Het bestuur wordt gevormd door één lid van de voormalige Stichting Sportpromotie Harlingen, Simon de Groot (secretaris), aangevuld met drie nieuwe bestuursleden: Johan Schikker (voorzitter), Martien van den Haak (penningmeester) en Max van den Broek (PR en communicatie).

Afscheid oude bestuursleden

Afgelopen vrijdag is informeel afscheid genomen van drie bestuursleden van Stichting Sportpromotie Harlingen. Wethouder Harry Boon en voorzitter Johan Schikker van de Stichting Sportakkoord Harlingen hebben de drie oud-bestuursleden, die jarenlang het gezicht waren van de Stichting Sportpromotie, thuis verrast met een bloemetje. Op een later moment, als de omstandigheden het weer toelaten, volgt nog een uitgebreider afscheid. Bestuurslid Simon de Groot is bereid gevonden om de overstap te maken naar de nieuwe Stichting Sportakkoord Harlingen.

Gerben Boskma, Sjoerd de Jong en Henk Metz, nogmaals ontzettend bedankt voor jullie bijdrage en inzet!

Aansluiten bij het Lokaal Sportakkoord?

Organisaties die niet betrokken waren in het proces van totstandkoming van het Lokaal Sportakkoord Harlingen en alsnog willen aansluiten zijn van harte welkom. Als ook de hulp van iedereen die wil bijdragen aan het realiseren van de ambities uit dit Sportakkoord zijn van harte welkom.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Shane van der Horst via e-mail shane@sportfryslan.nl of telefoonnummer 06 11 71 54 66. Werkzaam op maandag t/m donderdag.