Wat is het?

Gemeenten in Nederland hebben de taak om een waardering voor mantelzorgers te regelen. Mantelzorgers die aan de voorwaarden voldoen kunnen daarom op aanvraag per jaar van de gemeente een mantelzorgcompliment krijgen. Zorgt u langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit uw omgeving? Gemeente Harlingen vindt de hulp die u verleent erg belangrijk en stelt een compliment van € 100,00 ter beschikking.

Aanvraagformulier mantelzorgcompliment

Wat moet ik doen?

Wanneer kan ik een mantelzorgcompliment aanvragen?

  • Het mantelzorg compliment kan tot en met 31 december van het lopende jaar worden aangevraagd.
  • Het bedrag van € 100.00 wordt een maand na aanvraag op uw rekening gestort.
  • De bioscoopbon wordt in de Week van de Mantelzorg tussen 10 en15 november uitgereikt.
  • Het mantelzorgcompliment wordt één keer per jaar uitgekeerd aan de mantelzorger (met een maximum van één compliment per mantelzorger).
  • De zorgvrager woont in gemeente Harlingen en de mantelzorger verleent langer dan zes maanden meer dan acht uren per week mantelzorg.
  • De mantelzorger verricht taken die de zorgvrager zelf niet meer kan doen. Dit betreft meer dan de normale, dagelijkse zorg tussen partners, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten. De mantelzorger krijgt hier niet voor betaald. 

Wat moet ik doen om een mantelzorgcompliment aan te vragen?

U kunt een aanvraagformulier mantelzorgcompliment afhalen bij de balie of het Steunpunt Mantelzorg MFC Het Vierkant aan de Johan van Oldenbarneveltstraat 2, 8862 BB Harlingen. 

Of mail: Tim Meindertsma

Steunpunt Mantelzorg ter attentie van: Tim Meindertsma, MFC het Vierkant Johan van Oldenbarneveltstraat 2, 8862 BB, Harlingen.

Hoe werkt het?

Aanvraagformulier mantelzorgcompliment

Het mantelzorgcompliment is een blijk van waardering voor mantelzorgers die langdurig en intensief een familielid, partner , vriend of kennis verzorgen. Gemeente Harlingen heeft gekozen voor een geldelijke waardering van € 100,00,- voor mantelzorgers vanaf 18 jaar. Jeugdige mantelzorgers (van 10 t/m 17 jaar) die aan de voorwaarden voldoen ontvangen het compliment in de vorm van een bioscoopbon ter waarde van € 25.00. Het compliment is bedoeld voor mantelzorgers waarvan de zorgvrager in gemeente Harlingen woont en langer dan een half jaar en meer dan 8 uur per week mantelzorg verlenen.

Extra informatie

Heeft u moeite met het invullen van het formulier?

Neem contact op met het Gebiedsteam:Telefoonnummer: 140517/gebiedsteam@harlingen.nl Of kom langs tijdens de spreekuren op maandag van 14.00-16.00 uur en donderdag van 10.00-12.00 uur. MFC Het Vierkant Johan van Oldenbarneveltstraat 2 in Harlingen

Heeft deze informatie u geholpen?