Huiselijk geweld vindt vaak binnenshuis plaats en is daardoor niet altijd zichtbaar voor de naaste omgeving. Lichamelijk geweld is vaak het eerste wat in je op komt als je denkt aan geweld en mishandeling. Er zijn meer vormen van mishandeling bijvoorbeeld:

 • Lichamelijke mishandeling: stevig beetpakken of slaan.
 • Psychisch mishandeling: er wordt psychische druk uitgeoefend; er wordt gescholden of bedreigd; er is sprake van vernedering, er is veel ruzie, herrie en overlast;
 • Seksuele mishandeling: er is sprake van stalking en seksueel misbruik;
 • Financiële uitbuiting: er is sprake van afpersing;
 • Verwaarlozing: er is sprake van verwaarlozing bij een kind; Ook wanneer een kind te weinig aandacht of lichamelijke zorg krijgt of getuige is van huiselijk geweld is er sprake van mishandeling.

Ouderen mishandeling

Mishandelen van mensen vanaf 65 jaar of ouder is ouderenmishandeling. Hierbij kan het gaan om:

 • Lichamelijke mishandeling;
 • Psychisch mishandeling;
 • Seksuele mishandeling;
 • Financiële uitbuiting;
 • Verwaarlozing.

Met het ouder worden neemt het risico oudermishandeling toe, de oudere heeft dan vaak meer zorg nodig. Ouderenmishandeling kan thuis gebeuren maar kan ook in een verzorging,- verpleeg- of ziekenhuis plaatsvinden. Binnen deze instellingen moet de inspectie van de instelling en Veilig Thuis op de hoogte worden gebracht.

Pleger

Vaak is de oudere afhankelijk van degene die hem of haar mishandeld, de pleger is vaak een bekende van het slachtoffer. Dit kunnen de kinderen, echtgenoot of kleinkinderen zijn. Ook kan het iemand zijn die langdurige zorg aan de oudere biedt. Deze zorg is dan te zwaar geworden dit wordt ook wel ontspoorde mantelzorg genoemd.

Herkennen van ouderenmishandeling

Ouderen melden vaak zelf niet dat er iets aan de hand is. Dit maakt het lastig om ouderenmishandeling op te sporen. Ze schamen zich vaak, zijn afhankelijk van de pleger, zijn vaak bang en voelen zich daardoor machteloos. Toch zijn er een aantal signalen waardoor u mogelijk ouderenmishandeling kunt herkennen:

 • De oudere heeft een onverklaarbare verandering in zijn of haar gedrag, bijvoorbeeld angstig, verdrietig of maakt een depressieve indruk.
 • De oudere zijn of haar huishouden wordt verwaarloosd.
 • De oudere ziet er zelf onverzorgd uit.
 • De oudere heeft verwondingen en weet hier niet goed een verklaring voor te geven.
 • De oudere krijgt plotseling financiële problemen.
 • De verzorger laat anderen niet toe om alleen met de oudere te praten.
 • De verzorger doet onverschillig over de gezondheid van de oudere.
   

Hoe werkt het?

Meldpunten:

Denkt u dat er sprake is van huiselijk geweld, ouderenmishandeling of kindermishandeling? U kunt telefonisch contact opnemen met Veilig Thuis. Dit kunt u ook anoniem doen. Veilig Thuis biedt u hulp, advies en ondersteuning ook als het om iemand anders gaat. Veilig Thuis is de officiële naam van het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK).

Veilig Thuis is 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar via nummer 0800-2000. Bij acuut gevaar bel dan 112. U kunt ook terecht bij uw huisarts, politie, betrokken zorginstelling of Gebiedsteam Harlingen.

Veilig Thuis heeft de volgende taken:

 • Meldpunt voor gevallen of vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • Advies en informatie geven bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • Onderzoek of er sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld;
 • Hulpverlening inschakelen als dat nodig is;
 • Politie of de Raad voor de Kinderbescherming inschakelen;
 • De persoon die een melding doet informeren wat er met de melding gedaan is.

Wat moet ik doen?

Aangifte doen

Het is belangrijk om aangifte te doen bij de politie. Het gaat om uw veiligheid. Het is de taak van de politie om bescherming te bieden. Huiselijk geweld is een strafbaar feit en de pleger kan ook hulp krijgen.
 
Tip! Raadpleeg de volgende websites:

Meer informatie

Wilt u advies of hulp? Bel met Veilig Thuis op 0800-2000

(gratis en 24/7 bereikbaar)

Bezoekadres:
Tesselschadestraat 2
Leeuwarden
Postadres:
Postbus 312
8901 BC Leeuwarden

Website: www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl

Heeft deze informatie u geholpen?