Wat is het?

De gemeente Harlingen biedt een programma, gericht op het startend ondernemerschap. Met het Ondernemers Programma wil de gemeente ondernemerschap bevorderen door potentiële ondernemers te begeleiden en zo goed mogelijk voor te bereiden op de start van hun bedrijf. Uniek is dat deelnemers ook de kans krijgen via SpareSpace te starten in een bedrijfs- of winkelpand in het Harlinger winkelcentrum.

Het Ondernemers Programma is gericht op startende ondernemers (ook zzp’ers) en daarnaast kunnen gevestigde ondernemers (delen van) het programma volgen. Niet alleen inwoners uit de gemeente Harlingen, maar ook mensen die in Harlingen een onderneming willen starten zijn welkom.

Hoe werkt het?

Het programma bestaat uit een reeks informatiebijeenkomsten, waarin alle aspecten van het ondernemerschap aan de orde komen, zoals Belastingen, Administratie, Marketing, Social Media, Verzekeringen, Financiering etc. Aanvullend op deze bijeenkomsten worden de deelnemers individueel begeleid, afhankelijk van de behoefte van de deelnemer.

Extra informatie

Neem voor meer informatie over het Ondernemersprogramma contact op met de bedrijvencontactfunctionaris van de gemeente Harlingen via telefoon 14 0517.

Heeft deze informatie u geholpen?