In zeer bijzondere gevallen kan de burgemeester ontheffing verlenen voor de Covid-maatregelen. Met deze ontheffing mag u dan bijvoorbeeld toch een activiteit organiseren. 
De burgemeester kan, bij wijze van hoge uitzondering, een ontheffing verlenen voor:

 • de regels over groepsvorming
 • het gebruiken van de openbare ruimte
 • activiteiten, bijvoorbeeld:
  • bruiloft
  • uitvaart
  • herdenking
  • jubileum
  • uitreiking van een koninklijke onderscheiding of
  • een evenement waar, naast de ontheffing, ook een evenementenvergunning voor nodig is.

De burgemeester kan geen ontheffing verlenen voor:

 • de anderhalve meter-afstandsregel
 • mondkapjes
 • bijeenkomsten thuis

U krijgt geen ontheffing als u niet voldoet aan de eisen. Bijvoorbeeld wanneer er geen sprake is van een bijzonder, concreet geval. Bijvoorbeeld het openen van horeca of winkels wanneer dit nog niet mag volgens de landelijke maatregelen.

Hoe werkt het?

 • Uw verzoek gaat over een bijzonder, concreet geval.
 • De gemeente toetst uw aanvraag aan de huidige maatregelen. Ook wanneer uw activiteit pas over een tijd plaatsvindt.
 • De gemeente vraagt advies aan de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst GGD.
 • De gemeente behandelt uw aanvraag pas wanneer het risiconiveau zo laag is dat er ook daadwerkelijk ontheffing verleend kan worden.

Wat moet ik doen?

 • U vraagt minimaal 4 weken voor de activiteit plaatsvindt een ontheffing aan. Voor uitvaarten kan de gemeente eventueel een uitzondering maken.
 • Gaat het om een activiteit waar ook een evenementenvergunning voor nodig is? Dan vraagt u minimaal 3 maanden van tevoren de ontheffing én een evenementenvergunning aan.

In uw aanvraag vermeldt u het volgende:

 • een duidelijke omschrijving van de activiteit en de plaats waarvoor u een ontheffing aanvraagt
 • geldige redenen waaruit blijkt dat er sprake is van een zeer bijzondere situatie
 • de maatregelen die u gaat treffen om anderhalve meter afstand te kunnen bewaren
 • andere maatregelen die u gaat nemen om besmettingen te voorkomen
 • het aantal mensen dat aanwezig zal zijn
 • de datum waarop de activiteit gaat plaatsvinden

Hoe lang duurt het?

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente.