Wat is het?

Als er iemand is overleden, doet u hiervan aangifte in de gemeente waar de persoon is overleden. De gemeente verwerkt het overlijden van deze persoon in de burgerlijke stand en de basisregistratie personen (BRP). Aangifte doen is verplicht. Meestal doet de uitvaartondernemer dit. Als nabestaande kunt u dit ook zelf doen.

Hoe werkt het?

Meestal doet de uitvaartondernemer de aangifte. Er is geen termijn waarbinnen de aangifte van overlijden moet worden gedaan. Wél moet de begrafenis of crematie uiterlijk op de zesde werkdag na het overlijden plaatsvinden. Hiervoor is een verlof tot begraven of crematie nodig. Deze verklaring wordt afgegeven door de ambtenaar van de burgerlijke stand. Ook dit verlof wordt geregeld door de uitvaartondernemer.

Waar aangifte doen?

De aangifte van overlijden moet altijd worden gedaan in de gemeente waarin de persoon is overleden. In de gemeente Harlingen kan dit bij het Klantcontactcentrum in gebouw 'de Groenlander', aan de Voorstraat 35.

Verder:

  • De burgerlijke stand van de gemeente die het bericht van overlijden ontvangt, stuurt dit door naar de gemeente waar de overledene het laatst woonde;
  • Overlijdt iemand tijdens een zee- of luchtreis in een boot of vliegtuig die geregistreerd staat in Nederland? De gezagvoerder is dan verplicht om een voorlopige akte van overlijden op te maken en een afschrift van de akte te sturen naar de ambtenaar van de burgerlijke stand in Den Haag;
  • Overlijdt iemand in het buitenland dan moeten de nabestaanden dit zo snel mogelijk melden bij de gemeente waar de overledene het laatst woonde. U moet dan de officiële stukken uit het buitenland meenemen. Vaak moeten deze documenten aan speciale voorwaarden voldoen. Neem daarom voordat u langskomt contact op met de gemeente.

Wat heb ik nodig?

  • B-enveloppe met daarin het formulier van de arts over de oorzaak van het overlijden
  • geldig legitimatiebewijs van de aangever
  • als uitstel van de crematie of begrafenis nodig is: een vergunning hiervoor
  • eventueel het trouwboekje van de overledene

Als de overledene op een natuurlijke manier is gestorven, neemt u ook mee:

  • verklaring van natuurlijk overlijden (van een schouwarts)

Als de overledene niet op een natuurlijke manier is gestorven, neemt u ook mee:

  • verklaring van niet-natuurlijk overlijden (van een schouwarts)
  • verklaring van geen bezwaar voor de begrafenis of crematie (van de officier van justitie)

Extra informatie

Is iemand uit Nederland in het buitenland overleden? Dan geeft u dit door aan de gemeente waar deze persoon woonde. Hiervoor hebt u een (gelegaliseerde) overlijdensakte nodig uit de plaats waar de persoon is overleden. U kunt hiervoor contact opnemen met de Nederlandse ambassade of het consulaat. Is er in het land waar u bent geen Nederlandse diplomatieke post? Dan kunt u naar de ambassade gaan van een ander EU-land. Of neem contact op met uw reisorganisatie of lokale politie. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Uitstel van begraven of crematie

Soms is het niet mogelijk om iemand binnen 6 dagen na overlijden te begraven of cremeren. U kunt dan uitstel vragen aan de burgemeester. Meestal regelt de uitvaartondernemer dit uitstel.

Heeft deze informatie u geholpen?