Als iemand is overleden, dan moet er aangifte van overlijden worden gedaan bij de gemeente. Meestal doet een begrafenisondernemer de aangifte, maar ook een familielid of kennis van de overledene kan dit doen. U regelt dit bij het gemeentehuis. De gemeente verwerkt de aangifte in het register van de Burgerlijke stand.

Hoe werkt het?

Meestal doet de uitvaartondernemer de aangifte. Er is geen termijn waarbinnen de aangifte van overlijden moet worden gedaan. Wél moet de begrafenis of crematie uiterlijk op de zesde werkdag na het overlijden plaatsvinden. Hiervoor is een verlof tot begraven of crematie nodig. Deze verklaring wordt afgegeven door de ambtenaar van de burgerlijke stand. Ook dit verlof wordt geregeld door de uitvaartondernemer. 

Waar aangifte doen?

De aangifte van overlijden moet altijd worden gedaan in de gemeente waarin de persoon is overleden. In de gemeente Harlingen kan dit bij het Klantcontactcentrum in gebouw 'de Groenlander', aan de Voorstraat 35.

Verder:

  • De burgerlijke stand van de gemeente die het bericht van overlijden ontvangt, stuurt dit door naar de gemeente waar de overledene het laatst woonde;
  • Overlijdt iemand tijdens een zee- of luchtreis in een boot of vliegtuig die geregistreerd staat in Nederland? De gezagvoerder is dan verplicht om een voorlopige akte van overlijden op te maken en een afschrift van de akte te sturen naar de ambtenaar van de burgerlijke stand in Den Haag;
  • Overlijdt iemand in het buitenland dan moeten de nabestaanden dit zo snel mogelijk melden bij de gemeente waar de overledene het laatst woonde. U moet dan de officiële stukken uit het buitenland meenemen. Vaak moeten deze documenten aan speciale voorwaarden voldoen. Neem daarom voordat u langskomt contact op met de gemeente.

Wat moet ik meenemen?

Bij de aangifte van overlijden zijn een aantal documenten nodig:

  • een verklaring van de arts of lijkschouwer;
  • eventueel het trouwboekje;
  • een geldig identiteitsbewijs van de persoon die aangifte doet;
  • de enveloppe met de doodsoorzaakverklaring (B-formulier) voor het Centraal Bureau voor de Statistiek;
  • bij overlijden in het buitenland: de officiële stukken uit het buitenland.

Meer informatie

Is iemand uit Nederland in het buitenland overleden? Dan geeft u dit door aan de gemeente waar deze persoon woonde. Hiervoor hebt u een (gelegaliseerde) overlijdensakte nodig uit de plaats waar de persoon is overleden. U kunt hiervoor contact opnemen met de Nederlandse ambassade of het consulaat. Is er in het land waar u bent geen Nederlandse diplomatieke post? Dan kunt u naar de ambassade gaan van een ander EU-land. Of neem contact op met uw reisorganisatie of lokale politie. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Uitstel van begraven of crematie

Soms is het niet mogelijk om iemand binnen 6 dagen na overlijden te begraven of cremeren. U kunt dan uitstel vragen aan de burgemeester. Meestal regelt de uitvaartondernemer dit uitstel.

Heeft deze informatie u geholpen?