Tegenwoordig wonen veel mensen zolang mogelijk thuis. Mensen die zorgbehoevend zijn vanwege hun leeftijd of handicap hebben tijdig hulp nodig. Hierbij spelen familie, vrienden en kennissen, buren en dienstverlenende organisaties een belangrijke rol. Op de momenten dat u alleen thuis bent is het belangrijk dat u zich veilig voelt. Mocht u bijvoorbeeld in huis komen te vallen, dan is het belangrijk dat u zo snel mogelijk iemand kunt waarschuwen. Met een personen alarmeringssysteem kunt u dag en nacht iemand bereiken. Door op één knop te drukken. De meldcentrale vangt dit signaal op en zal contact opnemen met uw contactpersoon, zodat zij zo snel mogelijk bij u komen.

Het Nederlandse Rode Kruis Telefooncirkel Harlingen

Het Rode Kruis heeft in Harlingen een telefooncirkel. Op een afgesproken tijdstip start een begeleider van het Rode Kruis met één van de deelnemers van deze Telefooncirkel. Vervolgens bellen de deelnemers elkaar in de afgesproken volgorde op. De laatste deelnemer die gebeld wordt neemt vervolgens weer contact op met de begeleider, zodat de telefooncirkel rond is en met alle deelnemers contact is geweest. Zo wordt een ieder van deze Telefooncirkel een goede morgen gewenst. Mocht er na het afronden van de dagelijkse belronde behoefte zijn aan extra belcontact, dan kunnen hiervoor afspraken gemaakt worden.
Niet alle deelnemers vinden deze mogelijkheid nodig, maar soms is het prettig om wat langer met iemand te praten.

Voor wie is de Telefooncirkel bedoeld?

Iedereen die behoefte heeft aan een dagelijks contactmoment met anderen of als er geen contacten in zijn of haar persoonlijke omgeving zijn kan deelnemen. Het maakt niet uit of u man of vrouw, jong of oud bent iedereen kan deelnemen aan de Telefooncirkel in Harlingen. Aan deelname zijn geen kosten verbonden; deelnemers gebruiken wel hun eigen telefoon.

Tip! Raadpleeg de volgende websites:

Wat kost het?

Vergoeding personen alarmeringssysteem

Heeft u medische reden voor het aanschaffen van een personen alarmeringssysteem dan vergoedt uw zorgverzekeraar mogelijk een deel van deze kosten. Hiervoor heeft u een verklaring van uw huisarts nodig. Als het om een medische reden gaat kan ook een wijkverpleegkundige u helpen bij het aanschaffen van personen alarmeringssysteem. De benodigde apparatuur wordt vergoed. De kosten voor het abonnement voor de meldkamer komen voor uw eigen rekening. Neem voor meer informatie contact op met uw zorgverzekeraar.

Digitale flyer een goed gesprek aan de lijn