Noardwest Ontregelt is een initiatief van de Commerciële Club Noordwest Friesland. De gemeente Harlingen is naast de provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en de gemeente Waadhoeke, aangesloten bij deze pilot.

Landelijk gezien stuiten nog altijd veel initiatieven, die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving, op drempels op het gebied van wet- en regelgeving en beleid. In deze pilot worden medewerkers van de provincie, het waterschap en de deelnemende gemeentes uitgedaagd om te denken en werken in de geest van de nieuwe Omgevingswet. Daardoor worden ruimtelijke plannen meer integraal benaderd en wordt gekeken naar wat de waarde van een initiatief is voor de omgeving.

Vereenvoudigen en samenvoegen

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Een plan wordt beoordeeld vanuit de  ‘ja, mits’ gedachte. Zo kan het bijvoorbeeld straks makkelijker worden om bouwprojecten te starten. Denk bijvoorbeeld aan woningbouw op een bedrijventerrein, de aanleg van een pluktuin in een park of het realiseren van tijdelijke verblijfsrecreatie.

Initiatief indienen

Stuit u met uw initiatief of project op gemeentelijk en/of provinciaal beleid en vindt u dat het plan toch uitgevoerd moet worden? Dient u uw voorstel dan in bij info@ccnwf.nl. Na een eerste beoordeling door de Commerciële Club gaat een team van experts met u in gesprek om te onderzoeken of er voldoende meerwaarde te creëren is en het plan toch door kan gaan, ondanks de obstakels van beleid en regelgeving. Binnen de gemeente Harlingen is binnen deze pilot ruimte voor 2 tot 3 initiatieven.

Let op: deelname aan de pilot sluit initiatiefnemers niet uit van het aanvragen van eventuele vergunningen en het volgen van mogelijke procedures. Tevens is de haalbaarheid van een initiatief of project niet gegarandeerd!

Meer informatie over de nieuwe omgevingswet.

Heeft deze informatie u geholpen?