U betaalt precariobelasting als u voorwerpen plaatst onder, op of boven gemeentegrond. Voorbeelden zijn terrassen van horecaondernemingen, steigers, reclameborden en containers voor de opvang van bouwpuin.

Wat moet ik doen?

U meldt bij de gemeente dat u gemeentegrond gebruikt. Doet u dit niet? Dan kan de gemeente u later alsnog een aanslag sturen. U betaalt de aanslag precariobelasting.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag precariobelasting? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Dien uw bezwaar in binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet. Het bezwaarschrift stuurt u naar de gemeente. Het adres staat op de aanslag.

In uw bezwaarschrift meldt u het volgende:

  • Uw naam en adres;
  • De dagtekening van de aanslag;
  • Een omschrijving van de aanslag waartegen u bezwaar maakt;
  • Waarom u het niet eens bent met de aanslag.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met het Klantcontactcentrum van de gemeente Harlingen.

Heeft deze informatie u geholpen?