De gemeente Harlingen wil de groeiplaatsen van de bestaande bomen langs de Zuiderhaven verbeteren. Tegelijk wordt de inrichting ook aangepast. Er komen extra beplantingsvakken om het gebied een groenere uitstraling te geven en ook wordt de loopstrook
langs de kade vriendelijker ingericht voor de voetganger.

Het project is opgedeeld in twee fasen. De voorlopige planning is om het 1e deel (vanaf de kerk tot huisnr 37) in de winterperiode 2023/2024 uit te voeren en het 2e deel (vanaf huisnr 37 to de Grote Bredeplaats) over twee jaar uit te voeren.
Voor vragen over het project kunt u contact opnemen met de heer G. Hylkema van het team Openbare Werken.