Heeft u last van (ernstige) psychische of psychiatrische problemen? In overleg met uw huisarts kan deze u doorverwijzen naar de geestelijke gezondheidszorg (ggz).

Binnen de geestelijke gezondheidszorg (ggz) zijn er verschillende behandelingen voor psychische of psychiatrische problemen. Uw huisarts kan samen met u kijken welke behandeling het beste bij uw situatie past.

Crisisdienst

De crisisdienst van GGZ Friesland is er 24 uur per dag, 7 dagen per week voor patiënten met acute ernstige psychiatrische problemen, waarbij direct spoedeisende zorg noodzakelijk is. Bel bij een psychische crisis uw huisarts, uw huisarts kan u doorverwijzen naar de crisisdienst.

Zorgverzekering

Psychologische hulp zitten deels in het basispakket van uw zorgverzekering. Het is verstandig om bij uw zorgverzekeraar na te vragen welke behandelingen worden vergoed en of u eventueel een eigen bijdrage moet betalen.

Gedwongen opname

Helaas komt het voor dat u en ook uw omgeving last hebben van het gedrag van iemand in verwarde toestand. Een gedwongen opname kan voorkomen dat iemand een gevaar oplevert voor zichzelf, een ander of de omgeving. Gedwongen opname is pas mogelijk op basis van een grondige procedure, waarbij advies van een onafhankelijk psychiater noodzakelijk is. Iemand die een gevaar vormt voor zichzelf en anderen, en niet meewerkt aan een behandeling, kan gedwongen worden opgenomen. Om iemand gedwongen te laten opnemen, is toestemming van de rechter nodig. Kan dit niet wachten, dan kan de burgemeester hiervoor ook toestemming geven. De burgemeester beslist pas na advies van een onafhankelijk psychiater.


Hoe werkt het?

Voordat iemand gedwongen kan worden opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis, is toestemming van de rechter nodig. Als er sprake is van onmiddellijk gevaar en kan de toestemming van de rechter niet worden afgewacht, dan kan de burgemeester ook toestemming geven.

Toestemming van burgemeester tot gedwongen opname

Wil de burgemeester iemand gedwongen laten opnemen, dan wordt eerst gekeken of er sprake is van de volgende omstandigheden:

  • de betrokken persoon is 12 jaar of ouder en wil niet vrijwillig worden opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis;
  • de betrokkene levert een gevaar voor zichzelf of voor een ander op, of veroorzaakt een onaanvaardbare mate van overlast;
  • er bestaat een ernstig vermoeden dat het gevaar door een psychische stoornis wordt veroorzaakt;
  • een opname in een ziekenhuis is de enige mogelijkheid om het gevaar af te wenden;
  • de burgemeester beschikt over een geneeskundige verklaring van een psychiater;
  • de burgemeester beslist pas tot gedwongen opname na advies van een psychiater.

Wat moet ik doen?

U vraagt de gedwongen opname aan bij de rechtbank (rechterlijke machtiging). Dit doet het FACT team, dit kan de burger niet doen.

  • Als dit niet kan wachten, vraagt u de gedwongen opname aan bij gemeente. Dit gaat niet via gemeente.
  • Bij direct gevaar schakelt u de politie in.

Meer informatie

Beschermd wonen

Zorgen uw psychische of psychiatrische problemen voor zoveel problemen dat u niet goed meer voor uzelf kunt zorgen, dan is of beschermd wonen misschien een optie voor u.


Tip! Raadpleeg de volgende website: www.ggzfriesland.nl/