Wat is het?

U mag niet zomaar reclame plaatsen op of aan een gebouw. De reclame mag, bijvoorbeeld, het verkeer niet in gevaar brengen. Wilt u een reclamebord plaatsen aan een pand, dan vraagt u een omgevingsvergunning aan bij de gemeente.

Het gaat om reclame die u op of aan een gebouw plaatst. Denk hierbij aan uithangborden, spandoeken en teksten of afbeeldingen op muren.

Vergunningscheck doen

Wat moet ik doen?

Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een vergunning moet aanvragen. Als dat zo is, dan kunt u de vergunning meteen digitaal aanvragen. Gebruik hiervoor uw DigiD inlogcode. U kunt het formulier dan ook downloaden, uitprinten en naar ons toesturen.

Bedrijven kunnen de aanvraag alleen digitaal doen. Gebruik hiervoor eHerkenning.

Vergunning aanvragen

Vul het aanvraagformulier volledig in. Geef hierbij de volgende gegevens:

  • Waarom u reclame wilt plaatsen
  • De plaats van de reclame (op een kaart)
  • Hoe groot de reclame is
  • Een tekening of een foto van de reclame

Stuur het aanvraagformulier met de gevraagde documenten naar de gemeente. U krijgt een ontvangstbevestiging. Daarna ontvangt u binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Deze termijn kan éénmalig met 6 weken worden verlengd. Beslist de gemeente niet binnen de termijn? Dan wordt de vergunning automatisch (van rechtswege) verleend.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente. 

.

Hoe werkt het?

U hebt een omgevingsvergunning nodig als u de reclame-uiting plaatst langs de openbare weg of in de open lucht. Het maakt niet uit of u de reclame blijvend of tijdelijk plaatst. Tijdelijke reclame mag u niet eerder dan 2 weken voor de aangekondigde activiteit plaatsen. Na afloop van het evenement moet u de reclame zo snel mogelijk weghalen.

De gemeente bepaalt of u de vergunning krijgt. Zij kan de vergunning weigeren omdat:

  • de reclame niet past in de omgeving;
  • de reclame niet past bij het gebouw waar het geplaatst is;
  • de reclame weggebruikers stoort;
  • de reclame de weg beschadigt;
  • de reclame het onderhouden en beheren van de weg stoort.

Extra informatie

Als u reclame wilt plaatsen buiten de bebouwde kom of langs een provinciale weg dan hebt u misschien toestemming nodig van de provincie. Informeer hiernaar bij de provincie.

Neem voor meer informatie contact op met het Klantcontactcentrum van de gemeente Harlingen.

Heeft deze informatie u geholpen?