Reclamebelasting is een belasting die de gemeente heft voor een openbare aankondiging (reclame-uitingen) welke is aangebracht in of op het pand van een niet-woning die zichtbaar is vanaf de openbare weg. Hierbij is het niet van belang of de reclame-uiting een commercieel oogmerk heeft.

Waarom is reclamebelasting ingevoerd?

Voorheen werden de gezamenlijke evenementen en activiteiten op vrijwillige basis betaald door een aantal ondernemers. Omdat ondernemers die niet meebetalen wél meeprofiteren (freeriders) is op initiatief van de Harlinger Ondernemers Vereniging en Horeca Harlingen ondernemersfonds in het leven geroepen. Hiermee worden de lasten over alle ondernemers verdeeld.

Hoe werkt het?

De opbrengst van de reclamebelasting wordt gebruikt voor het organiseren van activiteiten en het aankleden van de binnenstad. Dit zijn collectieve activiteiten die bijdragen aan een positief imago van de stad en een goed vestigingsklimaat wat in het belang is van de ondernemers.

Wat kost het?

De aanslag reclamebelasting wordt opgelegd aan degene die het belang heeft bij de openbare aankondiging of aan degene waarvan de openbare aankondiging is.

Het centrum is verdeeld in twee tariefgebieden (A en B) met voor elk gebied een tarief.

  • Op jaarbasis is het tarief voor centrumgebied A € 276,- 
  • Op jaarbasis voor gebied B € 192,-.

Meer informatie

De opbrengst van de reclamebelasting wordt in een ondernemersfonds gestort en deze wordt beheert door de Stichting Ondernemersfonds Harlingen. Informatie over de stichting kunt u vinden op www.ondernemendharlingen.nl

Heeft deze informatie u geholpen?