Wat is het?

Iedereen die een pand heeft met een directe of indirecte aansluiting op de gemeentelijke riolering betaalt rioolheffing. Van deze heffing worden de kosten voor aanleg en onderhoud van het gemeentelijk riool betaald.

Wat moet ik doen?

U krijgt jaarlijks een aanslagbiljet voor de rioolheffing. De situatie op 1 januari van het belastingjaar bepaalt of u voor dat jaar de aanslag ontvangt. Bent u eigenaar van een pand en verkoopt u het in de loop van het jaar, dan heeft dit geen invloed op de belastingheffing over dat jaar. De rioolheffing wordt bij koop/verkoop door de notaris verrekend.

Verder staat op het aanslagbiljet binnen welke termijn en op welke manier u kunt betalen.

Bezwaar maken?

Bent u het niet eens met de aanslag afvalstoffenheffing? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Dien uw bezwaar in binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet. Het bezwaarschrift stuurt u naar de gemeente. Het adres staat op de aanslag.

In uw bezwaarschrift meldt u het volgende:
  • Uw naam en adres,
  • De dagtekening van de aanslag,
  • Een omschrijving van de aanslag waartegen u bezwaar maakt,
  • Waarom u het niet eens bent met de aanslag.
  • Uw handtekening

Hoe werkt het?

De eigenaar van een pand, woonruimte of bedrijfsruimte betalen per jaar een vast bedrag aan rioolheffing. Dit geldt voor directe en indirecte aansluitingen, zoals een beerput of een septictank en afvoer van regenwater. De rioolheffing voor gebruikers van een perceel is afhankelijk van het waterverbruik. Hiervan zijn de eerste 250 kuub vrijgesteld, gebruikersbelasting.

Meer over de rioolheffing leest u in de Verordening.(externe link)

Kosten

  • Eigenaren van woningen € 190,80
  • Eigenaren van niet-woningen >60m² € 190,80
  • Eigenaren van niet-woningen 25-60m² € 95,40
  • Gebruikers van woningen en niet woningen voor elke volle 150m3 boven 250m³ € 35,04
  • voor de eerste 250m³ is bij het gebruikersdeel geen rioolheffing verschuldigd.

Extra informatie

De kosten van rioolonderhoud kunnen door verstoppingen hoog oplopen. Die verstoppingen ontstaan door het wegspoelen van (vochtige toilet)doekjes, vet en andere zaken die niet in het riool thuishoren. Via de rioolheffing komen deze kosten weer terug bij de inwoners. Spring dan ook zuinig om met het riool!

In veel gemeenten wordt de rioolheffing betaald in de vorm van een vast bedrag per (on)roerende zaak. Hierdoor wordt er geen onderscheid gemaakt tussen eenpersoons- of meerpersoonshuishoudens.

Heeft deze informatie u geholpen?