Foto van het college 2022-2026 Van links naar rechts Stella van Gent, Erik de Groot, Ina Sjerps, Hendrik Sijtsma, Paul Schoute

Burgemeester Ina Sjerps (C.M. Sjerps)

Burgemeester Ina Sjerps

Portefeuille

 • Openbare orde en veiligheid
 • Promotie en communicatie
 • Personeel en organisatie
 • ICT
 • Dienstverlening
  • privacy
 • Evenementen
 • Internationale samenwerking
 • Beleidscoördinatie

Nevenfuncties

Volgt

Wethouder en 1e locoburgemeester Erik de Groot (H.K. de Groot)

Wethouder Erik de Groot

Portefeuille:

 • Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling
 • Volkshuisvesting en Wonen
 • Financiën
 • Zorg en welzijn
  • Ouderen;en WMO
  • Gebiedsteam
 • Subsidies
 • Vastgoed en Grondzaken
  • Verantwoordelijk wethouder Huis van de gemeente
 • Volksgezondheid
 • Vergunningverlening, Handhaving en Toezicht
 • Cultureel Erfgoed

Politieke partij: PvdA

Nevenfuncties 

Volgt

Wethouder H. Sijtsma - 2e loco-burgemeester

Wethouder Hendrik Sijtsma

Portefeuille:

 • Jongerenbeleid
 • Jeugdzorg
 • Onderwijs
 • Verkeer en vervoer
 • Milieu en Duurzaamheid
 • Openbare ruimte
 • Verantwoordelijk wethouder thema Verbeteren gemeentelijke dienstverlening
 • Sportzaken 

Politieke partij: CDA

Nevenfuncties 

Volgt

Wethouder Paul Schoute (P.M. Schoute) 

Wethouder Paul Schoute

Portefeuille

 • Economische Zaken
  • Haven
  • Deregulering ondernemers
  • Binnenstad - kernwinkelgebied
 • Recreatie en Toerisme
 • Cultuur
 • Werk, Inkomen en Minimabeleid
 • Juridische Zaken
 • Vernieuwing lokale democratie
  • Verantwoordelijk wethouder implementatie BOB-model thema Binnenstad + Armoedebeleid
  • Burgerparticipatie
 • Coördinerend wethouder Programma Harlingen

Politiek partij: VVD

Nevenfuncties 

 • Volgt

Gemeentesecretaris / Algemeen directeur Stella van Gent (S.C. van Gent) 

Gemeentesecretaris Stella van Gent

Nevenfuncties 

Volgt

Heeft deze informatie geholpen?