Wat is het?

In de gemeente Harlingen zijn in totaal 16 speeltuinverenigingen (14 in de stad en 2 in de dorpen Midlum en Wijnaldum). De speeltuinen zijn bedoeld voor kinderen van circa 2 tot 12 jaar. U kunt de locaties van de speelterreinen vinden op de "Beweeg- en speelkaart Harlingen", deze kaart is onderaan deze pagina te downloaden. Voor grotere kinderen staan in de meeste speeltuinen een basket en/of voetbaldoeltjes. Speeltuinen worden beheerd voor een deel onderhouden door de dorpsverenigingen en speeltuin-, buurt- en of wijkverenigingen. De verenigingen zijn zelf eigenaar van de speeltoestellen. De grond is van de gemeente, maar mag gebruikt worden door de verenigingen.

In de gemeente zijn ook verschillende trapveldjes. Het onderhoud hiervan wordt geregeld door gemeente.

Wat moet ik doen?

Voor het onderhoud/vervangen van een speeltoestel, vraagt de speeltuin-, buurt- en of wijkvereniging subsidie aan bij de gemeente vóór 1 april van het lopende jaar.

Hoe werkt het?

Speeltuinverenigingen hebben zelf een belangrijke taak bij het beheer, het dagelijks onderhoud en het toezicht. De verenigingen werken met vrijwilligers die zorgen voor het beheer en onderhoud van de speeltoestellen, val dempende ondergronden en omheiningen. Ook vervanging van speeltoestellen is een taak van de verenigingen. Voor de vervanging kan de vereniging een bijdrage (voor 80 % van de kosten) bij de gemeente aanvragen. De speeltuinvereniging betaalt zelf de resterende 20%.

Elke vereniging kan aanspraak maken op subsidie. Behalve subsidie van de gemeente, zijn ook subsidies of fondsen van derden mogelijk.

Lidmaatschap Nuso

De gemeente betaalt voor iedere speeltuinvereniging het lidmaatschap aan de NUSO-speelruimte Nederland. NUSO zet zich in voor betere buitenspeelmogelijkheden. De gemeente draagt zorg voor een collectieve aansprakelijkheidsverzekering bij NUSO voor de speeltuinverenigingen. Meer informatie vindt u op de website van NUSO(externe link)

Extra informatie

  • De notitie herziening beleidskader speeltuinen gemeente Harlingen 2011 is op te vragen bij afdeling Welzijn, onderwijs, cultuur en sport of servicebalie@harlingen.nl.

  • Lees meer informatie over veilig spelen in het Besluit Veiligheid van Attractie- en Speeltoestellen. Informatie hierover vindt u op www.keurmerk.nl(externe link)

Heeft deze informatie u geholpen?