De gemeente Harlingen vindt het belangrijk dat de kans op overleven na een harstilstand wordt vergroot. Daarom willen wij inwoners, bedrijven, verenigingen etc stimuleren om hun bestaande AED 24 uur per dag beschikbaar te stellen. De gemeente heeft daarom een subsidieregeling voor de aanschaf van AED buitenkasten vastgesteld.

Start aanvraag subsidie

Wanneer u uw bestaande AED 24 uur per dag beschikbaar wilt stellen, dan kunt u subsidie aanvragen voor de aanschaf van een AED buitenkast.  De subsidie bedraagt 100% van de kosten, met dien verstande dat een subsidie maximaal € 610,00 incl BTW bedraagt. Er wordt geen subsidie verleend voor bijkomende kosten, zoals het plaatsten en onderhoud van de kast en verzekering van de AED.

Voor subsidieverlening gelden verder de volgende criteria (artikel 9) van de subsidieregeling(externe link)  Stimulering beschikbaarheid AED’s in de openbare ruimte).

 • De AED moet in een daarvoor geschikte, weersbestendige en tegen diefstal en vandalisme beveiligde kast geplaatst worden op een goed zichtbare plaats in de openbare ruimte en 24 uur per dag beschikbaar zijn. 
 • De AED is aangemeld bij Hartslag.nu.
 • De AED is eigendom van de aanvrager (en/of vereniging/organisatie), of de aanvrager heeft toestemming van de eigenaar voor het plaatsen van een AED in een buitenkast.
 • De aanvrager (en/ of vereniging /organisatie) is in het bezit van een naar behoren functionerende en onderhouden AED. 
 • De aanvrager dient zelf zorg te dragen voor het plaatsen van de buitenkast en voor eventueel bijkomende kosten hiervan.
 • De aanvrager dient zelf zorg te dragen voor eventueel bijkomende kosten zoals verzekering en onderhoud van zowel de AED als de buitenkast.
 • Het juiste onderhoud van de AED ( 2x per jaar vervangen pads en 1 x per 4 jaar vervangen accu) en de buitenkast valt onder verantwoordelijkheid van de eigenaar en wordt door de eigenaar gegarandeerd, zodat de continuïteit van het functioneren van de AED is gewaarborgd. 
 • De AED-buitenkast wordt geplaatst binnen het grondgebied van de gemeente Harlingen.
  De aanvrager beschikt over toestemming van de eigenaar van het object waaraan de AED buitenkast wordt bevestigd. Indien dit een gemeentelijk object of een monumentaal pand betreft dient voorafgaand aan plaatsing van de AED-buitenkast toestemming aan de gemeente Harlingen worden gevraagd.
 • De subsidieontvanger dient de met behulp van de verleende subsidie aangeschafte AED gedurende minimaal vijf jaar geplaatst te houden.
 • De AED-buitenkast mag geopend worden door alle geregistreerde (en dus getrainde) vrijwillige burgerhulpverleners die een bericht hebben ontvangen van de meldkamer.
 • De gemeente Harlingen kan een aanvraag afwijzen, indien het buiten plaatsen van een AED op het adres waar de aanvraag op ziet geen meerwaarde heeft in het kader van een goede spreiding binnen het project Hartveilig Harlingen.

Er geldt een subsidieplafond van € 2.500,00 per jaar.   
 

Heeft deze informatie u geholpen?