De SDE subsidieert de exploitatie van nieuwe projecten op het gebied van duurzame energie. Dat wil zeggen dat de regeling de productie van duurzame elektriciteit en duurzaam gas subsidieert. 

De SDE is nadrukkelijk geen investeringssubsidie. De regeling is bedoeld voor particulieren, bedrijven en instellingen. Een randvoorwaarde is dat u voor aanvragen subsidie in het bezit bent van een verleende bouw- en/of milieuvergunning.  De SDE++ 2021 is open van 21 september tot en met 14 oktober 2021

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website van de SDE.

Heeft deze informatie u geholpen?