Huiseigenaren, bedrijven, verenigingen en stichtingen kunnen subsidie aanvragen voor de aanleg van meer groen en het opvangen van regenwater. Het doel van deze subsidieregeling is het stimuleren van maatregelen die: 

  1. de afvoer van regenwater op de riolering verminderen en hiermee de kans op wateroverlast beperken
  2. bijdragen aan herstel van het natuurlijk watersysteem en hiermee verdroging van de bodem tegengaan
  3. door het groene karakter een positieve bijdrage leveren aan verkoeling van de buitenruimte.

Aanvraagformulier indienen

De gemeente stimuleert hiermee maatregelen tegen de gevolgen van extreem droog en nat weer. Hier vallen dingen onder zoals: het vergroenen van tuinen, (dak)terrassen of gevels. De regenpijp afkoppelen van het gemengde riool. Regenwater opvangen en (her)gebruiken.

Huiseigenaren, bedrijven, verenigingen en stichtingen kunnen hier de subsidie voor gebruiken. En dat is nodig, want de gemeente kan niet alles zelf. Met de subsidie kunnen we samen zorgen voor een gemeente die bestand is tegen de steeds meer voorkomende extreme droge en natte weersomstandigheden. Voor deze regeling geldt een subsidieplafond van € 15.000,00. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het subsidieplafond is bereikt. 

Groen dak
Groen dak

Minder wateroverlast

Extra groen en het opvangen van regenwater zijn belangrijk. Hoe meer regenwater bij hevige buien wordt opgevangen, hoe minder wateroverlast en waterschade aan gebouwen. Daarnaast raakt het riool minder snel overbelast bij een hoosbui. En ook neemt ‘groen’ goed water op, houdt het minder warmte vast bij hete dagen weer en draagt het bij aan de biodiversiteit.

Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

De subsidie heeft uitsluitend betrekking op:

verharding vervangen door groenoppervlak of waterdoorlatende verharding

€ 10,00 per m2

afkoppelen dakoppervlak of verhard oppervlak

€ 5,00 per m2

aanleg ondergrondse waterberging

Vergoeding materiaalkosten+ bijdrage 50% in de aanlegkosten

aanschaf regenton

€ 50,00 voor een regenton met inhoud > 100 liter
€ 100,00 voor een regenton met inhoud > 200 liter
(als de aanschafprijs lager is dan het hiergenoemde subsidiebedrag wordt de aanschafprijs vergoed)

aanschaf en aanleg groen dak

€25,00 per m²

aanleg waterberging in tuin (wadi)

bijdrage van 50% in de aanlegkosten.

Voorwaarden groen dak 

Het is van belang dat het dak constructief geschikt is om het extra gewicht van het groene dak te kunnen dragen. Constructieve wijzigingen aan een dak zijn omgevingsvergunningsplichtig. Een groen dak bij een monument is altijd vergunningsplichtig. Raadpleeg de Welstandsnota. In bepaalde gebieden zijn op hellende daken alleen dakpannen toegestaan.

Voorwaarden subsidieaanvraag

  • Voor alle aanvragen geldt een maximale subsidie van € 500 per kalenderjaar. 
  • Huurders leggen bij de aanvraag voor een subsidie altijd een schriftelijke toestemming over van de eigenaar van het gebouw of perceel. De Bouwvereniging is akkoord met de aanschaf van regentonnen bij hun gebouwen en wil dit stimuleren voor hun huurders. Regentonnen worden namelijk kosteloos aangesloten door de Bouwvereniging en 
    u kunt in aanmerking komen voor een gratis gieter van 10 liter.
  • Het subsidiebedrag wordt overgemaakt als de werkzaamheden zijn afgerond en dit met foto’s vooraf en achteraf aangetoond is en met aankoopbewijzen (niet ouder dan 6 maanden) van de aangeschafte materialen.

Een aanvraag moet binnen 6 maanden nadat de activiteiten zijn uitgevoerd. Binnen 8 weken krijgt u reactie van de gemeente of uw aanvraag akkoord is.

Meer informatie

Wanneer het onduidelijk is of uw werkzaamheden voor subsidie in aanmerking komen is het verstandig vooraf contact met de gemeente op te nemen om te informeren naar de voorwaarden. Voor vragen kunt u bellen met ons Klant Contact Centrum (KCC), telefoonnummer 14 0517 of mailen naar info@harlingen.nl.

Op de website van overheid.nl kunt u informatie vinden over de subsidieregeling klimaatbestendige maatregelen. 

Regenwater in de straat
Wateroverlast in een straat

Heeft deze informatie u geholpen?