Inwoners en bedrijven in de gemeente Harlingen kunnen in 2021 subsidie aanvragen voor de aanleg van meer groen en het opvangen van regenwater. De gemeente stimuleert hiermee maatregelen tegen de gevolgen van extreem droog en nat weer. Het vergroenen van tuinen of (dak)terrassen. De regenpijp afkoppelen van het gemengde riool. Regenwater opvangen en (her)gebruiken. Huiseigenaren, bedrijven, verenigingen en stichtingen kunnen hier in 2021 de subsidie gebruiken. En dat is nodig, want de gemeente kan niet alles zelf. Met de subsidie kunnen we samen zorgen voor een gemeente die bestand is tegen de steeds meer voorkomende extreme droge en natte weersomstandigheden. Door B&W van de gemeente Harlingen is daarom voor 2021 een subsidie beschikbaar gesteld van €15.000.

Minder wateroverlast

Extra groen en het opvangen van regenwater zijn belangrijk. Hoe meer regenwater bij hevige buien wordt opgevangen, hoe minder wateroverlast en waterschade aan gebouwen. Daarnaast raakt het riool minder snel overbelast bij een hoosbui. En ook neemt ‘groen’ goed water op en houdt het minder warmte vast bij heet zomers weer.

Voorbeeldmaatregelen

  • Verharding vervangen door groen of waterdoorlatende verharding
  • Hoogte subsidie: €10 per m2 vervanging
  • Afkoppelen regenpijp van het gemengd riool 
  • Hoogte subsidie: Vergoeding materiaalkosten of €5 per afgekoppelde m2  dakoppervlak (horizontaal gemeten).
  • Aanleg regenwateropvang 
  • Hoogte subsidie: Vergoeding materiaalkosten + bijdrage in aanlegkosten
  • Aanleg groen dak 
  • Hoogte subsidie: €25 per m2 groen dak.
  • Aanleg verlaging in tuin (wadi) t.b.v. wateropvang
  • Hoogte subsidie: bijdrage in de aanlegkosten

Daarnaast bent u vrij om zelf initiatieven aan te dragen.

Voorwaarden subsidieaanvraag

Voor alle aanvragen geldt een maximale subsidie van €500 en maximaal 1 aanvraag per adres. Het subsidiebedrag wordt overgemaakt als de werkzaamheden zijn afgerond en dit met foto’s vooraf en achteraf aangetoond wordt en eventueel aankoopbewijzen van de aangeschafte materialen. De maatregelen dienen in 2021 uitgevoerd te worden. Het gaat om verbeteringen van de bestaande situatie, nieuwbouwprojecten worden niet gesubsidieerd. 
U kunt uw aanvraag indienen via het aanvraagformulier. Binnen 3 weken krijgt u reactie van de gemeente en/of uw aanvraag akkoord is.
 

 

Regenwater in de straat