Op 18 mei 2021 heeft het college van B&W de subsidieregeling(externe link) compensatie OZB maatschappelijk vastgoed 2021 vastgesteld. Dit op verzoek van de gemeenteraad met als doel de vrijwilligersorganisaties financieel te ontlasten zodat leden zich beter kunnen richten op de activiteiten waarvoor de organisaties zijn opgericht. In deze subsidieregeling komen vrijwilligersorganisaties die vastgoed gebruiken en/of in eigendom hebben voor hun activiteiten in aanmerking. De subsidie is goed voor maximaal 75 procent van de OZB aanslag.

Aanvraagformulier compensatie OZB maatschappelijk vastgoed

Om in aanmerking te komen moeten de vrijwilligersorganisaties aan een aantal voorwaarden voldoen.

Voorwaarden voor subsidieverlening

1. Een aanvraag kan alleen worden ingediend door een vrijwilligersorganisatie die:
A. een aanslag heeft ontvangen van de gemeente Harlingen voor de betaling van onroerendezaakbelastingen (OZB) voor het betreffende kalenderjaar op naam van die vrijwilligersorganisatie;
B. als rechtspersoon een vereniging of stichting is;
C. geen winstoogmerk beoogt;
D. behoort tot een van de volgende categorieën:

  • sportaccommodaties (sportterrein, kantine/clubgebouw, kleedgebouw)
  • wijk/buurtcentrum/dorpshuis/clubhuis
  • muziek en cultuur
  • scouting

2. De subsidie wordt uitsluitend verstrekt als de verschuldigde aanslag OZB belasting van de gemeente Harlingen volledig is voldaan. De subsidieregeling geldt voor 2021 en de volgende jaren.

Wat moet ik doen?

U kunt een subsidie digitaal aanvragen door het aanvraagformulier compensatie OZB maatschappelijk vastgoed in te vullen en  te verzenden naar de gemeente Harlingen. Voor een digitale subsidieaanvraag heb je DigiD (als persoon of groep van personen) of E-herkenning(externe link) (als organisatie) nodig.

Subsidieaanvraag

Instellingen die in aanmerking komen dienen voor 1 oktober van het betreffende jaar een aanvraag voor subsidie in te dienen.

Heeft deze informatie u geholpen?