Wat is het?

Elk jaar taxeert de gemeente alle woningen en niet-woningen (zoals bedrijfspanden) in de gemeente Harlingen. In het taxatieverslag staan alle gegevens die de gemeente gebruikt om de WOZ-waarde van uw pand(en) te berekenen.

WOZ loket Harlingen

Wat moet ik doen?

Inwoners

U kunt via het WOZ loket Harlingen het taxatieverslag en het aanslagbiljet digitaal op vragen u gebruikt hiervoor uw Digid. Wilt u het taxatieverslag en/of het aanslagbiljet analoog opvragen dan kunt u dit aanvragen via belastingen@harlingen.nl

WOZ loket Harlingen inwoners

Ondernemers

Bedrijven (niet-woningen) kunnen via onderstaande button hun taxatieverslag en aanslaggevenes opvragen. Vul het aanslagnummer en het aanslagbedrag in (zonder punten, aaneengesloten intypen).

WOZ loket Harlingen ondernemers(externe link)

Inloggen met DigiD

Let op: als u inlogt, moet dat gebeuren met de DigiD van de persoon op wiens naam de woz-beschikking staat. Als het niet de DigiD van de juiste persoon is, dan krijgt u de mededeling dat de gegevens niet bij de gemeente bekend zijn. Heeft u nog geen DigiD, vraag dan uw code aan bij DigiD. Vragen en antwoorden over DigiD vindt u op de website www.digid.nl.(externe link)

Bezwaar maken?

Vindt u de vastgestelde waarde te hoog? Dan kunt u bezwaar maken binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag. Als u bezwaar maakt, moet u de belastingaanslag wel op tijd betalen. Als u gelijk krijgt in uw bezwaar, krijgt u een deel terug van wat u hebt betaald.

Hoe werkt het?

Hoe taxeert de gemeente uw woning? Is dat op een andere manier dan de plaatselijke makelaar? U leest het hieronder.

Hoe taxeert de plaatselijke makelaar?

Elke makelaar of taxateur heeft veel informatie over de woning nodig. Bijvoorbeeld hoe groot is de woning en de tuin? Met welke materialen is de woning gebouwd? Is het huis goed onderhouden? Is het een vrijstaande woning gelegen aan vaarwater of is het een rijtjeswoning dicht bij een doorgaande weg? Al die kenmerken van uw woning spelen een rol bij het taxeren van uw woning.

Een makelaar heeft vaak jarenlange ervaring en weet voor hoeveel geld woningen worden verkocht. Met die ervaring en de kennis van uw woning kan hij dan de waarde bepalen. Vaak krijgt u van de makelaar een taxatierapport met daarin alle gegevens van uw woning en de getaxeerde waarde.

Hoe taxeert de gemeente mijn woning?

De gemeente taxeert de woningen naar de waardepeildatum welke één jaar voor het belastingjaar ligt. Bijvoorbeeld voor het belastingjaar 2020 is de waardepeildatum 01-01-2019. Voor de waardebepaling maken de taxateurs onder andere gebruik van bouwvergunningen (mutaties aan woningen), luchtfoto’s en stuurt de gemeente PMA (Permanente Marktanalyse) formulieren na verkoop van een woning voor de actuele gegevens over de verkochte woning. In tegenstelling tot de taxatie van de makelaar moet een WOZ taxatie onderbouwd zijn met referentiewoningen. Met al deze informatie kunnen de taxateurs de waarde van uw woning goed bepalen.

‘We hebben de gemeentelijke taxateur nooit gezien!’

Het is in de meeste gevallen niet nodig dat een taxateur uw woning van binnen bekijkt. De taxateur maakt gebruik van taxatiemodellen om de waarde te bepalen. Hiervoor maakt de taxateur gebruik van de informatie zoals omschreven bij “hoe taxeert de gemeente mijn woning”. Het kan zijn dat naar aanleiding van bijvoorbeeld een bezwaarschrift het nodig is om een inpandige opname te doen.

Waarom doet de gemeente het op een andere manier dan plaatselijke makelaars?

De gemeente moet taxeren op basis van de wet WOZ. De gemeente wordt gecontroleerd door een onafhankelijk orgaan, te weten de Waarderingskamer. Om de beschikking met de WOZ waarde te mogen versturen moeten we toestemming van de Waarderingskamer hebben.

Heeft deze informatie u geholpen?