De meeste inwoners van gemeente Harlingen kunnen wonen in een geschikte woning die past bij hun leefsituatie.Toch kan het voorkomen dat plotseling uw gezondheid achteruitgaat of doordat u door een ongeluk beperkingen ondervindt. U kon dit van te voren niet voorzien en wordt hierdoor belemmerd in normale, leef en woonactiviteiten waardoor het wonen wordt bemoeilijk of zelfs onmogelijk voor u is. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld niet meer eten koken,kunt u zich niet meer wassen, of kunt u uw kinderen niet meer verzorgen. De daarvoor bestemde ruimten moeten bruikbaar zijn voor de functie waarvoor het bedoeld is. Hiervoor kan een beroep op de Wmo worden gedaan. Het gebruikvan hobby-, werkruimte vallen overigens niet onder de ondersteuning vanuit de Wmo.

Hoe werkt het?

Preventief huisbezoek

Het preventief activerend huisbezoek voor mensen in de leeftijd van 65 tot en met 75 jaar, richt zich op de woon- en leefomstandigheden van mensen met het accent op eigen kracht, zelfregie, gezondheid en het sociaal netwerk.

Zelfredzaam

Onze samenleving verwacht vandaag de dag een grote mate van zelfredzaamheid. Mensen willen zolang mogelijk blijven meedoen en betrokken blijven bij hun familie, vrienden en omgeving. Dat geldt ook voor senioren, die zolang mogelijk op een veilige en prettige manier zelfstandig willen blijven wonen. Met ingang van februari 2017 gaanin Harlingen vrijwilligers als seniorenconsulent op pad en nodigen senioren uit voor een huisbezoek om een vragenlijst in te vullen. De seniorenconsulent is een vrijwilliger die samen met de ouderenwerker en GebiedsteamHarlingen oudere mensen ondersteunt om krachtig en zelfredzaam te blijven.

Steuntje in de rug

Met behulp van de huisbezoeken kunnen ouderen die hieraan behoefte hebben, zich laten informeren over zaken waarzij in het dagelijks leven tegenaan lopen. De seniorenconsulent geeft een steuntje in de rug en biedt praktische informatie en hulp. Door problemen tijdig te signaleren wordt voorkomen dat ouderen in een sociaal isolement of tevroeg in de zorg terecht komen. Het ouderenwerk verwacht met dit project een bijdrage te kunnen leveren aan de gezondheid en het welzijn van ouderen in gemeente Harlingen.
 
Voor vragen en informatie over het preventief en activerend huisbezoek kunt u contact opnemen met OuderenwerkerJohanna Schaap j.schaap@harlingen.nl tel: 06-10890607

Meer informatie

Veilig en prettig wonen

Met plezier in uw wijk wonen, iets wat de meeste inwoners van Harlingen belangrijk vinden. Samen met uw omgeving bent u hier verantwoordelijk voor. Door zelf initiatief te nemen om door met bijvoorbeeld buren afspraken te maken voor een buurt- app kunt u zelf een veiliger gevoel ervaren. U kunt ook activiteiten in de buurt organiseren om elkaar beter te leren kennen. Heeft u ideeën over initiatieven in uw buurt en wilt u die graag delen, dan kunt u contact opnemen met Gebiedsteam Harlingen van Harlingen. Zelfs als u zorgen heeft over mensen uit uw buurt of andere omgeving kunt u met ons contact opnemen.
 
Bij (vermoedens van) kindermishandeling of oudermishandeling neemt u contact op met Veilig Thuis tel.nr. 058 – 233 37 77. Dit nummer is 24/7 bereikbaar.
 

Woningaanpassing/ woonvoorziening

Mocht een woning aanpassing en woonvoorziening noodzakelijk zijn dan kan Gebiedsteam Harlingen mogelijk wat voor u betekenen. Over de kosten betaalt u een eigen bijdrage. Hierbij kan het voorkomen dat de woningaanpassing middels een eigenbijdrage gedeeltelijk moet worden terug betaald. Voor meer informatie over de hoogte van de eigen bijdrage kunt u contact opnemen met het CAK

Algemeen gebruikelijk

Veel aanpassingen zijn algemeen gebruikelijk hierbij gaat het om aanpassingen die voor iedereen vrij verkrijgbaar zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor een verhoogd toilet, douchebeugels en een tweede toilet.

Verhuiskostenvergoeding

Van iedere inwoner van Harlingen wordt verwacht dat hij of zij een budget reserveert voor een verhuizing. De kosten voor een verhuizing worden dan ook als algemeen gebruikelijk beschouwd. Dit omdat voor iedereen op een bepaalde leeftijd of door wijziging van situatie een andere woning geschikter is. Bent u hier niet financieel toe in staat? Vanuit de Wmo kan er gekeken worden of u eventueel in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de verhuiskosten.

Woningbouwverenigingen

In gemeente Harlingen zijn de volgende woningbouwverenigingen actief:
•    De Bouwvereniging 
•    Woonfriesland 

Tip! Wees voorbereid op de toekomst en schrijf u bij een woningbouwvereniging in.
Tip! Nodig uw mantelzorger of diegene die u regelmatig helpt uit voor het gesprek met Gebiedsteam Harlingen. Zij zijn er ook voor de ondersteuning van uw mantelzorger.