Topsportfonds

Wat is het?

De gemeente Harlingen wil veelbelovende sporters financieel ondersteunen om hun talent te ontwikkelen. Doelstelling: Het verstrekken van een bijdrage aan Harlinger topsporters die vanwege financiële omstandigheden worden belemmerd in de ontwikkeling van een bijzonder talent op het terrein van sport. Dit kan door een seizoensgebonden of een incidentele topsportactiviteit. De gemeenteraad heeft een krediet van €10.000 beschikbaar gesteld.

Aanvraagformulier Topsportfonds

Hoe werkt het?

  • De aanvrager ( aankomende) topsporter is ingeschreven in de gemeente Harlingen.
  • De aanvraag wordt gedaan om sporttechnische ondersteuning in relatie tot het verbeteren van de prestaties of ontwikkelen van talent.
  • De aanvrager is verplicht een heldere begroting van de kosten mee te sturen.
  • De aanvraag dient door de sporter aantoonbaar zijn getoetst bij de trainer/coach,sportbond, sportvereniging en / of trainingscentrum.
  • De maximale jaarlijkse bijdrage per sportseizoen, voor individuele sporters bedraagt € 1.500,-

Het college kan aanvragen geheel of gedeeltelijk afwijzen, dan wel een generieke korting toepassen indien het voor deze subsidies beschikbare budget niet toereikend is om alle aanvragen te honoreren.

Heeft deze informatie u geholpen?