Wat is het?

De gemeente Harlingen wil veelbelovende sporters financieel ondersteunen om hun talent te ontwikkelen. Doelstelling: Het verstrekken van een bijdrage aan Harlinger topsporters die vanwege financiële omstandigheden worden belemmerd in de ontwikkeling van een bijzonder talent op het terrein van sport. Dit kan door een seizoensgebonden of een incidentele topsportactiviteit. De gemeenteraad heeft een krediet van €10.000 beschikbaar gesteld.

Aanvraagformulier Topsportfonds

Hoe werkt het?

  • De aanvrager ( aankomende) topsporter is ingeschreven in de gemeente Harlingen.
  • De aanvraag wordt gedaan om sporttechnische ondersteuning in relatie tot het verbeteren van de prestaties of ontwikkelen van talent.
  • De aanvrager is verplicht een heldere begroting van de kosten mee te sturen.
  • De aanvraag dient door de sporter aantoonbaar zijn getoetst bij de trainer/coach,sportbond, sportvereniging en / of trainingscentrum.
  • De maximale jaarlijkse bijdrage per sportseizoen, voor individuele sporters bedraagt € 1.500,-

Het college kan aanvragen geheel of gedeeltelijk afwijzen, dan wel een generieke korting toepassen indien het voor deze subsidies beschikbare budget niet toereikend is om alle aanvragen te honoreren.

Meer informatie

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet er voldaan worden aan een aantal voorwaarden.  Deze voorwaarden staan vermeld in onze regeling Topsportfonds Harlingen.

De subsidie kan worden aangevraagd voor seizoensgebonden en incidentele topsportactiviteiten.   
Aanvragen van subsidie voor seizoensgebonden topsportactiviteiten moeten uiterlijk 1 mei voor aanvang van het sportseizoen (1 augustus – 31 juli) aangevraagd worden. Het college neemt voor 1 juli een besluit over de ingediende aanvragen.  

Aanvragen van subsidie voor incidentele topsportactiviteiten kunnen het hele jaar ingediend worden, maar uiterlijk 4 weken voor aanvang van de betreffende topsportactiviteit, of uiterlijk binnen 2 weken nadat de sportbond de sporter op de hoogte heeft gesteld van deelname. 


Een incidentele topsportactiviteit is :

  1. een door de betreffende bij het NOC*NSF aangesloten sportbond georganiseerd dan wel erkend nationaal of internationaal toernooi, zoals een NK, EK, WK of de Olympische Spelen;
  2. een door de betreffende bij het NOC*NSF aangesloten sportbond georganiseerde dan wel erkende trainingsstage;
     

Heeft deze informatie u geholpen?