Wat is het?

Wat leuk dat u in het buitenland gaat trouwen. Het is belangrijk dat u daar kunt aantonen dat u niet getrouwd bent en geen geregistreerd partnerschap hebt met iemand anders. Dit doet u met een ongehuwdverklaring of een verklaring van huwelijksbevoegdheid. Deze verklaringen kunt u aanvragen bij de gemeente. 

Wat moet ik doen?

De verklaring van huwelijksbevoegdheid wordt afgegeven door verschillende instanties:

 • Woont u in Nederland? Vraag de verklaring aan bij de gemeente,
 • Heeft u in Nederland gewoond? Vraag de verklaring aan bij de gemeente waar u het laatst ingeschreven stond,
 • Woont u niet in Nederland en hebt u nooit in Nederland gewoond? Vraag de verklaring aan bij de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat in het land waar uw huwelijk wordt voltrokken.
 • Als u in Nederland woont, vraagt u de verklaring aan bij de gemeente.
 • Als u als Nederlander in het buitenland woont, vraagt u bij een RNI-gemeente(externe link) een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP).
 • Woont u niet in Nederland en hebt u nooit in Nederland gewoond? Vraag de verklaring dan aan bij de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat in het land waar u gaat trouwen.

Wat moet ik meenemen?

U en uw partner hebben beide nodig:

 • Een geldig identiteitsbewijs,
 • Een afschrift van de geboorteakte. Deze kunt u krijgen in de gemeente waar u bent geboren,
 • Een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie. Hierin moeten uw nationaliteit, burgerlijke staat en eventuele eerdere huwelijken of partnerschappen staan vermeld,
 • Eventueel een bewijs van ontbinding van uw vorige huwelijk. U kunt dit krijgen in de gemeente waar uw vorige huwelijk werd gesloten of waar uw vorige partner is overleden,
 • Woont u in het buitenland? Dan hebt u ook een bewijs nodig dat u daar woont en een bewijs van uw nationaliteit en burgerlijke staat, afgegeven door de autoriteiten van dat land.

Zijn bovenstaande documenten niet in het Nederlands, Engels, Frans of Duits opgesteld? Een in Nederland beëdigde vertaler moet de documenten dan eerst in het Nederlands vertalen voordat u ze kunt gebruiken. Soms is legalisatie van de documenten vereist. Dit hangt af van het land van herkomst van de documenten.

Heeft deze informatie u geholpen?