Wat is het?

In de Basisregistratie Personen (BRP) staan gegevens van iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond. U kunt een uittreksel van deze persoonsgegevens aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. In het uittreksel staan in ieder geval uw:

 • naam
 • adres
 • woonplaats
 • geboortedatum

Als u de aanvraag via het digitaal loket (onderstaande button) indient, wordt het uittreksel per post naar u toe verzonden.

aanvragen uittreksel

Wat moet ik doen?

Vraag het uittreksel bij de gemeente aan. Dit kan op verschillende manieren:

 • Persoonlijk,
 • Schriftelijk,
 • Door iemand anders laten afhalen (machtigen).

Let op! U kunt alleen iemand machtigen die 18 jaar of ouder is.

U betaalt het uittreksel bij de aanvraag. Dit kan contant of met pin. U (of de gemachtigde) krijgt het uittreksel meteen mee. Vraagt u het schriftelijk aan, dan duurt het langer.

Hebt u een uittreksel nodig voor een buitenlandse instantie? Dan kunt u een uittreksel in meerdere talen krijgen.

Geef aan waarvoor u het uittreksel nodig hebt. Dan weet de ambtenaar welke gegevens op uw uittreksel moeten staan. U kunt een uittreksel persoonsgegevens BRP aanvragen voor:

 • uzelf
 • uw kind dat bij u woont en jonger is dan 16 jaar
 • iemand die u hebt gemachtigd

Iemand anders machtigen

Wanneer iemand anders de aanvraag voor u doet bij de gemeente, geeft u diegene een brief mee met daarin:

 • de reden waarom u het uittreksel nodig hebt
 • de naam van de gemachtigde
 • uw handtekening
 • de handtekening van de gemachtigde

Uittreksel Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)

Als u in het buitenland woont of niet meer bij een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, dan staan uw persoonsgegevens in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI).

U kunt een uittreksel hiervan aanvragen bij een van de RNI loketgemeenten. Als u een uittreksel nodig hebt voor een buitenlandse organisatie, kunt u dit in meerdere talen krijgen.

Neem voor meer informatie contact op met het Klantcontactcentrum van de gemeente Harlingen via 14 0517.

Kosten

 • € 4,95

(Prijswijzigingen voorbehouden)

Wat moet ik meenemen?

Als u het uittreksel persoonlijk komt ophalen, neem dan uw geldige identiteitsbewijs mee.

Schriftelijk aanvragen

Als u het uittreksel schriftelijk aanvraagt, stuur dan een brief waarin staat waarom u het uittreksel nodig hebt. Vergeet niet de brief te ondertekenen en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee te sturen.

Iemand anders machtigen

Als iemand anders het uittreksel voor u ophaalt, leg dan in een brief uit waarom u het uittreksel nodig hebt en aan wie u toestemming geeft het uittreksel af te halen (de gemachtigde). De brief moet ondertekend worden door u en de gemachtigde. De gemachtigde neemt deze brief mee naar het loket sámen met een kopie van uw geldige identiteitsbewijs en zijn of haar eigen identiteitsbewijs.

Bij een online aanvraag hebt u nodig:

 • uw DigiD
 • gegevens voor internetbankieren

Persoonlijk aanvragen

 • geldig identiteitsbewijs
 • pinpas of contant geld

Schriftelijk aanvragen

 • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
 • brief waarin staat waarom u het uittreksel nodig hebt
 • uw handtekening op de brief

Iemand anders machtigen

De gemachtigde neemt uw machtigingsbrief mee naar de gemeente met:

 • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
 • zijn of haar eigen identiteitsbewijs

Heeft deze informatie u geholpen?