Wat is het?

U emigreert als u voor langere tijd in het buitenland gaat wonen. Emigratie betekent dat u minimaal 8 maanden binnen 1 jaar in het buitenland bent. Dit hoeft niet een aaneengesloten periode te zijn. Voordat u vertrekt, geeft u uw emigratie door aan de gemeente. Doe dit binnen 5 dagen vóór uw vertrek.  

Wat moet ik doen?

Geef uw emigratie door aan de gemeente. Doe dit binnen 5 dagen vóór uw vertrek uit Nederland. Dit kan op een aantal manieren:

 • Persoonlijk. Ga langs bij het Klantcontactcentrum van de gemeente. Neem uw identiteitsbewijs mee;
 • Schriftelijk. Vul het verhuisformulier in en stuur deze op of breng het langs. Vergeet niet het formulier te ondertekenen.

De gemeente kan u vragen persoonlijk langs te komen en aanvullende informatie te geven over uw vertrek.

Bewijs van uitschrijving

Als u een bewijs van uitschrijving nodig heeft, kom dan persoonlijk langs bij de gemeente. Het bewijs is bijvoorbeeld nodig wanneer u op Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Eustatius, Saba of Sint Maarten gaat wonen.

Als u naar het buitenland verhuist, moet u voor vertrek uit Nederland veel regelen. Vaak is het lastig dit later te doen vanuit een ander land. Check wat u al in Nederland moet regelen met de Nederlandse overheid(externe link). Zo bespaart u veel tijd en moeite.

U geeft uw vertrek maximaal 5 dagen van te voren door aan de gemeente. Geef daarbij de volgende informatie door:

 • de namen en geboortedata van gezinsleden die samen met u emigreren
 • uw oude adres
 • uw nieuwe adres
 • de datum van emigratie

Let op

U wordt uitgeschreven op de dag dat u uw verhuizing doorgeeft (dus niet per uw daadwerkelijke vertrekdatum).

Hoe werkt het?

Uw vertrek uit Nederland kunt u online doorgeven als alle bewoners van het adres tegelijk gaan emigreren.

Als u met meer personen op één adres woont en niet iedereen gaat mee, dan moet iedereen die wél met u meegaat persoonlijk bij de gemeente langskomen. Dit geldt ook voor kinderen jonger dan 18 jaar.

Wie kan een emigratie doorgeven?

 • iedereen die 16 jaar of ouder is
 • ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar
 • ouders voor hun inwonende meerderjarige kind of kinderen (alleen als ouders en inwonende kinderen samen naar het buitenland verhuizen)
 • samenwonende echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar (alleen als echtgenoten en partners samen naar het buitenland verhuizen)
 • meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s) (alleen als meerderjarige inwonende kinderen en ouder(s) samen naar het buitenland verhuizen)
 • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld.

Aangifte van verhuizing naar het buitenland door een gemachtigde is niet mogelijk.

Extra informatie

Neem voor meer informatie contact op met het Klantcontactcentrum van de gemeente Harlingen.

Heeft deze informatie u geholpen?