Wat is het?

Een werkgever kan vragen om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Dit is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag geen belemmering vormt voor uw (nieuwe) baan. Voor sommige functies is deze verklaring wettelijk verplicht. Een verklaring omtrent gedrag wordt ook wel een bewijs van goed gedrag genoemd.  

Wat moet ik doen?

U kunt zelf het Aanvraagformulier VOG downloaden(externe link) bij Dienst Justis. Vaak krijgt u het ook van de werkgever waar u solliciteert. Het formulier is dan al gedeeltelijk ingevuld door de werkgever. Lever het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier persoonlijk in bij de gemeente. Maak daarvoor een afspraak of kom tijdens openingstijden langs bij het Klantcontactcentrum.

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

 • De gemeente stuurt de aanvraag door naar Dienst Justis,
 • Justis bekijkt uw gedrag van de afgelopen 4 jaar,
 • Als Justis positief adviseert krijgt u uw VOG,
 • U krijgt uw VOG thuisgestuurd.

VOG NP

Bent u zzp'er en heeft u een VOG nodig? Vraag dan een VOG Natuurlijke personen (NP) aan. Meer informatie over de VOG NP(externe link) vindt u op de website van Justis.

VOG voor bedrijven

Het komt voor dat bedrijven een VOG moet laten zien. Bijvoorbeeld bij een aanbesteding of bij het sluiten van een overeenkomst of verdrag. Bedrijven vragen de VOG Rechtspersonen (RP) aan. Deze vraagt u niet aan via de gemeente, maar via dienst Justis. Op de website vindt u meer informatie over hoe u een VOG voor bedrijven aanvraagt(externe link).

Afwijzing aanvraag VOG

Komt u niet in aanmerking voor een VOG, dan stuurt Dienst Justis u een 'voornemen tot afwijzen'. Hierin staat waarom uw aanvraag is afgewezen. U kunt hierop reageren door Dienst Justis een brief te sturen, waarin u uitlegt waarom u de VOG wel moet krijgen. Krijgt u daarna een definitieve afwijzing, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen dit besluit.

Hoe werkt het?

Een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) is verplicht voor onderwijzers, taxichauffeurs en personen die werken in de gastouderopvang. In andere gevallen kunt u ook een VOG nodig hebben. Bijvoorbeeld voor het krijgen van een baan of als u als vrijwilliger gaat werken. Ook als u een visum aanvraagt of voor bepaalde registraties (lidmaatschap/inschrijvingen) hebt u soms een VOG nodig.

In sommige gevallen kunt u de VOG gratis aanvragen. Dit kan niet via de gemeente, maar moet digitaal. Meer informatie hierover kunt u op de website van de Dienst Justis(externe link) vinden.

Soorten VOG

Een bedrijf, stichting of vereniging kan een VOG voor rechtspersonen (VOG RP) aanvragen. Hiermee kan de rechtspersoon zijn integriteit aantonen. Bent u zzp’er en hebt u een VOG nodig? U moet geen VOG RP aanvragen, maar een VOG voor natuurlijke personen (VOG NP).

Als u in de gastouderopvang werkt, moet u het formulier VOG gastouderopvang(externe link) gebruiken.

Dienst Justis

Dienst Justis behandelt alle aanvragen voor een VOG. Zij onderzoekt of u strafbare feiten hebt gepleegd. Is dit het geval, dan bekijkt Dienst Justis of deze feiten relevant zijn voor het doel waarvoor u de VOG aanvraagt. Komen er geen strafbare feiten uit het onderzoek naar voren, dan krijgt u de VOG.

Kosten

 • € 41,35

(prijswijzigingen voorbehouden)

Wat moet ik meenemen?

 • het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier VOG,
 • alle documenten die u moet bijvoegen volgens het aanvraagformulier,
 • een geldig identiteitsbewijs (of een kopie hiervan als u een VOG RP aanvraagt).

Digitaal aanvragen

Het is alleen mogelijk een VOG digitaal aan te vragen als de aanvraag digitaal is klaargezet door de organisatie die de VOG van u vraagt.

Machtiging

Hebt u iemand schriftelijk gemachtigd om de VOG namens u aan te vragen? Deze persoon heeft de volgende documenten nodig:

 • het ingevulde aanvraagformulier met alle gevraagde documenten,
 • een machtigingsbrief,
 • kopie van uw identiteitsbewijs,
 • het identiteitsbewijs van de gemachtigde.

Emigratie, visum of buitenlandse werkvergunning

Gaat u emigreren of vraagt u een visum of buitenlandse werkvergunning aan? Zorg dan voor een officieel document van de ambassade, het consulaat of de werkgever. In dit document moeten alle gegevens staan die op het aanvraagformulier worden gevraagd

Hoe lang duurt het?

 • VOG: binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag krijgt u bericht.
 • VOG RP: binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag krijgt u bericht.

Extra informatie

Neem voor meer informatie contact op met het Klantcontactcentrum van de gemeente Harlingen via 14 0517.

Heeft deze informatie u geholpen?