De voedselbank staat mensen bij door voedselpakketten beschikbaar te stellen in een periode waarin dat heel hard nodig is. Tegelijk wil de voedselbank meehelpen zoeken naar een uitweg uit de problemen. In gemeente Harlingen is voedselbank De Helpende Hand actief. De Helpende Hand is werkzaam in Gemeente Harlingen en de Waadhoeke.

Hoe werkt de voedselbank?

Hoe werkt het?

Wie komen er in aanmerking voor de Voedselbank

De voedselpakketten zijn bedoeld als noodhulp voor mensen die voor kortere of langere tijd financieel echt niet kunnen rondkomen. Bij toekenning van voedselpakketten volgt de voedselbank de landelijke criteria. Dat betekent dat er wordt uitgegaan van een besteedbaar inkomen dat mensen maandelijks overhouden voor voeding, kleding en dergelijke nadat de vaste lasten zoals huur, gas, water, licht en verzekeringen en eventuele aflossingen zijn betaald.
Als het besteedbare inkomen per huishouden lager is dan de volgende bedragen per maand, komt het huishouden in aanmerking voor een voedselpakket:

  • Eenpersoonshuishouden € 225.
  • Bij een meerpersoonshuishouden wordt dit bedrag voor iedere volgend gezinslid vermeerderd met €90.

Wat moet ik doen?

Aanmelding

Als u denkt hiervoor in aanmerking te komen, belt u dan voor Harlingen telefoonnummer 06-38615658 of 06-38615897. Of stuur een mailtje naar helpendehandharlingen@hotmail.com

Iemand van de voedselbank komt dan persoonlijk langs om de gang van zaken te bespreken. Dat is niet alleen om de aanvraag te toetsen, maar ook om mee te denken over de vraag hoe de situatie structureel verbeterd kan worden.

Heeft deze informatie u geholpen?