Wat is het?

De gemeente wil mensen motiveren vrijwilliger te worden en ondersteunt mensen die vrijwilligerswerkzaamheden verrichten. Het gaat daarbij om vrijwilligerswerk op alle terreinen van de samenleving.

Sociale activering

Soms is vrijwilligerswerk voor werklozen een stap richting betaald werk. Deze mensen kunnen in het kader van de Wet werk en bijstand in aanmerking komen voor sociale activering. Dit houdt in dat wanneer u werkloos bent, u met behoud van uw uitkering en eventueel een door de Belastingwet toegestane toelage vrijwilligerswerk kunt verrichten.

Wat moet ik doen?

Mien Maatsje

Het Gebiedsteam Harlingen is in samenwerking met De Skûle welzijn het project Mien Maatsje gestart. Mien Maatsje verricht hand- en spandiensten voor gezinnen of alleenstaanden om het zelfstandig wonen te ondersteunen. Mien Maatsje wordt ingeschakeld door en werkt onder verantwoordelijkheid van de Jeugdteam medewerker of Stadsteam medewerker van gemeente Harlingen.

Mien Maatsje kan aanvullend ondersteuning bieden bij:
  • Huishoudelijke klussen en begeleiden bij het doen van de boodschappen;
  • Stimuleren en onderhouden van sociale contacten;
  • Een steuntje in de rug bieden bij administratie;
  • Opvoedingsvragen en incidenteel opvang van kinderen-begeleiden van ouderen naar afspraken en activiteiten-begeleiden van activiteiten vanuit het welzijnswerk (De Skûle Welzijn) zoals
  • ontmoetingsactiviteiten;
  • Begeleiden van jongeren als maatje en coach bij dagelijkse activiteiten.
  • Heeft u hulp nodig? en zou een Mien Maatsje iets voor u kunnen betekenen? Of wilt u zelf graag als Mien Maatsje aan de slag? Neem dan contact op met Gebiedsteam Harlingen.

Hoe werkt het?

Vrijwilligersorganisaties

In de gemeente Harlingen zijn verschillende vrijwilligersorganisaties waar u gebruik van kunt maken.

Seun & Steun

De stichting Seun & Steun brengt steunvragers en steunbieders bij elkaar. Voor Harlingers, door Harlingers.

  • www.seunensteun.nl

Present Noordwest Friesland

De stichting Present Noordwest Friesland slaat een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Het is een makelaar in vrijwilligerswerk.

De Skûle

De Skûle Welzijn houdt zich bezig met het vinden en verbinden van burger en buurt, jong en oud, mensen in hun kwetsbaarheid en kracht. Dit doen zij door het aanbieden van vrijwilligerswerk, mantelzorg en welzijnsactiviteiten.

Extra informatie

Vraag de gemeente waar u als vrijwilliger naartoe kunt en meldt u bij Skûle Welzijn(externe link) te Franeker

Heeft deze informatie u geholpen?