Wat is het?

U maakt dagelijks gebruik van gemeentelijke voorzieningen, zoals de straat, het riool of de openbare verlichting. Al deze voorzieningen en producten kosten geld. Voor het betalen van de gemeentelijke voorzieningen ontvangt de gemeente voor het grootste gedeelte geld van het Rijk. Helaas kan de gemeente daarmee niet alle voorzieningen en projecten betalen. Daarom int de gemeente belastingen bij inwoners en ondernemers in de gemeente Harlingen. Zo leveren we allemaal een bijdrage aan het betalen en onderhouden van de gemeentelijke voorzieningen.

Wat doet de gemeente met de opbrengst van de belastingen?

Afvalstoffenheffing en rioolheffing zijn zogenaamde 'bestemmingsbelastingen'. Dit betekent dat de gemeente de inkomsten van deze belastingen alleen mag besteden aan een bepaalde bestemming. De inkomsten van de afvalstoffenheffing besteedt de gemeente aan het inzamelen en afvoeren van huishoudelijk afval. De rioolheffing vangt de kosten op van het onderhoud en beheer van de gemeentelijke riolering.

Met de opbrengst van de onroerendezaakbelasting betaalt de gemeente onder andere voorzieningen op het gebied van onderwijs, sport, cultuur, openbare verlichting en openbaar groen.

Wie bepaalt hoeveel belasting de gemeente mag vragen?

De Rijksoverheid bepaalt in wetten welke mogelijkheden er zijn voor gemeenten om belastingen te heffen. In de belastingverordeningen legt de gemeenteraad vast hoe en welke belastingen de gemeente heft. In deze verordeningen staan ook de belastingtarieven en de juridische voorschriften.

U ontvangt automatisch bericht van de gemeente met daarin de belastingen die u voor het komende jaar moet betalen. U kunt de gemeentelijke belastingen in twee of acht termijnen of in één keer betalen.

Klopt er iets niet of heeft u vragen? Laat het ons dan weten. Neem contact met ons op.

Heeft deze informatie u geholpen?