Het gebiedsteam Harlingen heeft verschillende mogelijkheden voor ondersteuning aan mensen die een uitkering ontvangen en door omstandigheden niet zelfstandig een baan kunnen vinden. Als voorbereiding op de zoektocht naar werk biedt het gebiedsteam de volgende mogelijkheden:

 • Maatschappelijke activering is bedoeld voor mensen die (nog) niet in staat zijn om bij een bedrijf te werken omdat ze bepaalde sociale vaardigheden missen. Bij maatschappelijke activering gaat het vooral om het ontwikkelen van die sociale vaardigheden. Denk bijvoorbeeld aan het accepteren van gezag, op tijd opstaan of er verzorgd uitzien.
 • Arbeidsactivering en toeleiding is bedoeld voor mensen die nog bepaalde arbeidsvaardigheden nodig hebben om aan het werk te kunnen. Door middel van scholing of werkervaring (bijvoorbeeld stage) kunnen zij hun vaardigheden verbeteren of ontwikkelen. Ook het aanwennen van een arbeidsritme hoort hierbij.
 • Arbeidsondersteuning is er voor mensen die ondersteuning nodig hebben bij het vinden van werk, maar die in hun persoonlijke situatie geen belemmeringen op het gebied van werk hebben.

Hoe werkt het?

Extra hulpverlening

Sommige mensen hebben eerst hulpverlening nodig, voordat ze aan het werk kunnen. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een zware verslaving of psychische stoornissen. Het gebiedsteam kan u hierbij ondersteunen.

Instrumenten voor ondersteuning en activering:

Voor de activering en ondersteuning kan het gebiedsteam de volgende activiteiten en instrumenten aanbieden:

 • @ Wurk – Een groepstraining van drie maanden / twee dagdelen per week. Gericht op het vergroten van het zelfvertrouwen en het ontdekken van de kwaliteiten/inspiratiebronnen/vaardigheden.
 • Coaching naar werk – Individuele gesprekken met de cliënt gericht op het vinden van werk.
 • Individuele trajecten – Maatwerktrajecten bij bijvoorbeeld re-integratiebureaus en onderwijsinstellingen.
 • Sollicitatietraining – In kleine groepen praktisch aan de slag met onder andere cv’s, brieven, sollicitatievaardigheden, het zoeken naar vacatures en netwerken.
 • WEB-trajecten – Taal- en rekentraining via het Friesland College.
 • Dagbesteding – Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, trajecten op een zorgboerderij of werkervaringsplaatsen.
 • Arbeidsdeskundig onderzoek – Onderzoek gericht op het objectief beoordelen van de mogelijkheden van de cliënt.
 • Zelfstandig ondernemer – Ondersteuning bij het starten van een eigen onderneming.

Wat moet ik doen?

Neem contact op met het gebiedsteam Harlingen via 14 0517 voor meer informatie over de mogelijkheden.

Heeft deze informatie u geholpen?