Wat is het?

De Wet Bibob geeft gemeenten een extra instrument in handen om te voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert door bijvoorbeeld een vergunning te verlenen.

Bij een verlenging of aanvraag van bepaalde vergunningen worden daarom extra vragen gesteld over uw onderneming. Alle aanvragers krijgen deze Bibob-vragen voorgelegd en dit is een verplicht onderdeel van de vergunningaanvraag.

Wat moet ik doen?

Procedure

De normale behandelingstermijn voor een vergunningaanvraag is 8 weken. Dat wijzigt niet. Alleen op het moment dat een Bibob-advies wordt aangevraagd bij het Bureau Bibob, wordt de behandelstermijn opgeschort.

Het Bureau Bibob moet binnen 8 weken een advies leveren aan het bestuursorgaan. Deze termijn kan eenmaal met 4 weken worden verlengd. Het is mogelijk dat deze termijn nog langer wordt opgeschort als het Bureau Bibob extra informatie van de aanvrager verlangt. De duur van de opschorting is afhankelijk van de tijd die het de aanvrager kost om de vragen te beantwoorden.

Hoe werkt het?

Wanneer u voor één van de volgende onderwerpen een vergunning aanvraagt, moet u ook de Bibob-formulieren invullen, neem hiervoor contact op met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving.

  • Horeca-inrichtingen
  • Coffeeshops
  • Seksinrichtingen
  • Speelautomatenhal

Als aan de hand van de gegevens blijkt dat er gevaar bestaat dat de vergunning mede gebruikt wordt voor criminele activiteiten, kan de gemeente deze weigeren of intrekken.

Extra informatie

Neem voor meer informatie contact op met het Klantcontactcentrum van de gemeente Harlingen via 14 0517.

Heeft deze informatie u geholpen?