Wat is het?

Heeft u dagelijks veel zorg nodig en lukt het u niet meer om thuis te kunnen wonen, dan kan het wonen in een instelling u uitkomst bieden.

Als u in uw dagelijks leven intensieve verpleegkundige zorg nodig heeft, kunt u opgenomen worden in een zorg instelling. In zo’n zorginstelling is 7 dagen per week 24 uur per dag verpleegkundige zorg aanwezig. Wonen, verzorging en verpleging worden dan betaald via de Wet langdurige zorg. Om voor een Wlz indicatie in aanmerking te kunnen komen kunt u een aanvraag bij het CIZ indienen.

Eerstelijns verblijf

Als u een medische reden heeft waardoor u (nog) niet naar huis kunt, omdat u net uit het ziekenhuis komt of omdat het thuis nog niet gaat dan kunt u kort worden opgenomen in een zorginstelling. Dit heet een eerstelijns verblijf.

In een verzorgingshuis of verpleeghuis word u dan korte tijd verzorgd en verpleegd. Uw huisarts of behandelend arts in ziekenhuis bepaalt of dit voor u nodig is. Eerstelijns verblijf wordt vanuit het basispakket van de zorgverzekering vergoed. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Tip! Raadpleeg de volgende websites: