Mantelzorg is vaak geen vrije keuze, het overkomt je. De zorg voor een ander, vaak naast een baan of de zorg voor een gezin, kan zwaar zijn. Er moet een goede balans zijn tussen de zorg voor uzelf en de zorg voor een ander. Het steunpunt mantelzorg kan hierbij helpen.

Respijtzorg

Het steunpunt bemiddelt en ondersteunt vooral de vrijwillige thuishulp om zo tijdelijk de zorg van de mantelzorger uit handen te nemen.

Respijtweekend

Een ontspannen weekendje weg voor mantelzorgers. Het respijtweekend is bedoeld voor mantelzorgers die langdurig en intensief voor een naaste zorgen en waarbij sprake is van (dreigende) overbelasting. Criteria: minimaal acht uur per week, langer dan drie maanden. Het doel van dit respijtweekend is om de mantelzorger een weekend uit de zorgsituatie te halen en de mogelijkheid te bieden nieuwe energie op te doen en ervaringen uit te wisselen met andere mantelzorgers. Dit respijtweekend is gericht op de mantelzorger zelf in plaats van de hulpvrager.

Wat wordt er georganiseerd?

Begin september vindt het regionale respijtweekend plaats en gaan we naar een locatie in Friesland. We vertrekken vrijdag aan het begin van de middag en gaan zondag na de lunch weer naar huis.

De mantelzorger krijgt een volledig verzorgd weekend aangeboden en betaalt een eigen bijdrage. Het programma is afgestemd op de mantelzorger en biedt naast gezamenlijke activiteiten voldoende tijd en ruimte voor de mantelzorger zelf. Uitgangspunt hierbij is dat de mantelzorger tijd voor zichzelf heeft en even niets 'moet'. De begeleiding bestaat uit medewerkers van de gezamenlijke steunpunten mantelzorg.

Er is geen mantelzorgsituatie gelijk. Het deelnemen aan dit respijtweekend kan de nodige voorbereiding vragen, zoals het organiseren van vervangende zorg of andere regelzaken. Een tijdige aanmelding is in dezen dan ook wenselijk, zodat er genoeg tijd is om dit in alle rust te regelen. We kunnen u hierbij helpen.

Hoe werkt het?

Voor elkaar zorgen is iets wat veel wordt gedaan. Als u langdurige en onbetaalde zorg voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende  persoon  uit uw omgeving verleend, noemen we dit mantelzorg. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend, buren of een kennis zijn.
Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg, omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen.
Ongeacht de situatie of aard van de mantelzorgtaken, kunt u terecht bij ons Steunpunt Mantelzorg. 

Informatie en advies

  • Emotionele steun, Heeft u behoefte aan een persoonlijk gesprek of contact met lotgenoten? Het steunpunt beschikt over een groot sociaal netwerk op het gebied van wonen, zorg en welzijn.
  • Educatieve ondersteuning, Wij organiseren cursussen en themabijeenkomsten voor mantelzorgers en vrijwilligersorganisaties. Daarnaast verzorgen wij presentaties voor organisaties, verenigingen of belangstellenden.
  • Directe praktische steun, Praktische hulp wordt veelal vanuit vrijwilligersorganisaties geboden. Te denken valt aan tuinonderhoud, hulp bij administratie, boodschappen doen of de klussendienst.

Het steunpunt mantelzorg wil mantelzorgers zo breed mogelijk ondersteunen. U kunt voor informatie en advies over zorg, ziekte, beperkingen, wet- en regelgeving, praktische regelzaken, werk en mantelzorg bij het steunpunt terecht. Meer informatie over het mantelzorgcompliment

Meer informatie

Neem contact op met het steunpunt mantelzorg via 14 0517.

Heeft deze informatie u geholpen?